ЯВАХ НИСЛЭГ Огноо:  2019/12/11
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   OM-301   СӨҮЛ  07:40  07:40  
   OM-297   ХОНГКОНГ  07:50    
   OM-223   БЭЭЖИН  08:15    
   SU-331   МОСКВА  08:20    
   OM-501   ТОКИО  08:55    
   MR-851   ХАЙЛААР  09:25    
   MO-101   ЭРХҮҮ  09:30    
   CA-902   БЭЭЖИН  11:50    
   MO-801   ХӨХ ХОТ  13:00    
   OM-701   БАНГКОК  16:35    
   KE-868   СӨҮЛ  17:10    
  ИРЭХ НИСЛЭГ Огноо:  2019/12/11
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   OM-702   БАНГКОК  06:05    
   SU-330   МОСКВА  07:15  06:37   Ирж байна
   CA-901   БЭЭЖИН  10:50    
   MO-102   ЭРХҮҮ  12:30    
   OM-224   БЭЭЖИН  14:00    
   MR-852   ХАЙЛААР  14:20    
   KE-867   СӨҮЛ  15:50    
   OM-302   СӨҮЛ  16:05    
   MO-802   ХӨХ ХОТ  17:40    
   OM-298   ХОНГКОНГ  18:05    
   OM-502   ТОКИО  20:25