ЯВАХ НИСЛЭГ Огноо:  2019/08/19
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   SU-331   МОСКВА  07:05    
   OM-501   ТОКИО  07:45  08:45  
   MG231   ХОНГКОНГ  07:50    
   OM-301   СӨҮЛ  08:40    
   MR-851   ХАЙЛААР  10:10    
   CA-902   БЭЭЖИН  11:50    
   OM-2971   ХОНГКОНГ  13:00    
   OM-503   ТОКИО  13:35    
   MO-801   ХӨХ ХОТ  14:00    
   CA-956   БЭЭЖИН  18:30    
   OM-309   СӨҮЛ  20:30    
   OM-227   БЭЭЖИН  22:25    
   KE-868   СӨҮЛ  23:15    
  ИРЭХ НИСЛЭГ Огноо:  2019/08/19
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   OM-236   ГУАНЖУ  08:00  08:02   Ирж байна
   MO-102   ЭРХҮҮ  09:30    
   CA-901   БЭЭЖИН  10:50    
   OM-224   БЭЭЖИН  12:00    
   MR-852   ХАЙЛААР  16:10    
   OM-302   СӨҮЛ  17:00    
   CA-955   БЭЭЖИН  17:10    
   MG-232   ХОНГКОНГ  17:35    
   MO-802   ХӨХ ХОТ  18:35    
   OM-502   ТОКИО  19:15    
   KE-867   СӨҮЛ  21:45    
   OM-2972   ХОНГКОНГ  23:10