ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

 

Сонгон шалгаруулалтын тухай

Сонгон шалгаруулалтын тухай

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын ажилчдын нормын “Өвлийн хувцас, гутал” нийлүүлэх үнийн саналаа дараах баримт бичгүүдийн хамт 2019 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15:00 цагт багтаан 146 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.  

Бүрдүүлэх материал:

 1. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/

 2. НӨАТ-ын гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/

 3. Байгууллагын танилцуулга

 4. Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуух үнийн санал

 5. Сүүлийн нэг жилд бусад ижил төрлийн  бараа ажил үйлчилгээ хийсэн гэрээ болон гэрээ дүгнэсэн акт

 6. Татварын газрын тодорхойлолт

 7. Шүүхийн шийдвэрийн тодорхойлолт 

 8. Бусад материал

 

 Техникийн тодорхойлолтыг хавсаргав.

Хавсралт 1  хуудастай.

Жич: Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллагууд дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх утсаар лавлана уу. 11-283262, 99016395

Өвлийн хувцас/тодорхойлолт/


 

Сонгон шалгаруулалтын тухай

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын Нийтийн хоол, үйлчилгээний албаны хэрэгцээнд үхрийн мах нийлүүлэх шаардлагатай байгаа тул хавсралтад заагдсан стандарт, нөхцөлийг хангасан үхрийн мах нийлүүлэх үнийн саналаа дараах баримт бичгүүдийн хамт 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 11:00 цагт багтаан ирүүлнэ үү.  

Бүрдүүлэх материал:

 1. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/

 2. Байгууллагын танилцуулга

 3. Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуух үнийн санал

 4. Сүүлийн нэг жилд бусад ижил төрлийн  бараа ажил үйлчилгээ хийсэн гэрээ болон гэрээ дүгнэсэн акт

 5. Татварын газрын тодорхойлолт

 6. Шүүхийн шийдвэрийн тодорхойлолт 

 7. Бусад материал

 

Техникийн тодорхойлолтыг хавсаргав.

Хавсралт 1 хуудастай.

 

Жич: Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллагууд дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх утсаар лавлана уу. 11-283262, 99016395

 


 

Сонгон шалгаруулалтын тухай

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын цэвэрлэгээ үйлчилгээнд цэвэрлэгээний бодис, материалууд шаардлагатай байгаа тул хавсралтад заагдсан техникийн тодорхойлолтын дагуу үнийн саналаа дараах баримт бичгүүдийн хамт 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 15:00 цагт багтаан 146 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.  

Бүрдүүлэх материал:

 1.  Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/

 1. НӨАТ төлөгчийн гэрчилгээний хуулбар / нотариатаар баталгаажуулсан /

 1. Байгууллагын танилцуулга

 2. Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуух үнийн санал

 3. Сүүлийн нэг жилд бусад ижил төрлийн  бараа ажил үйлчилгээ хийсэн гэрээ болон гэрээ дүгнэсэн акт

 4. Татварын газрын тодорхойлолт

 5. Шүүхийн шийдвэрийн тодорхойлолт 

 6. Бусад материал

 

 Техникийн тодорхойлолтыг хавсаргав.

Хавсралт 2 хуудастай.

Жич: Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллагууд дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх утсаар лавлана уу. 11-283262, 99016395

Цэвэрлэгээний бодис /Техникийн тодорхойлолт/

 

Сонгон шалгаруулалтын тухай

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын Аэродромын хөөрч буух зурвас, Перрон талбайн засвар арчлалтад халуун асфальт-бетон нийлүүлэх техникийн тодорхойлолтонд заагдсан шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үнийн саналаа дараах баримт бичгүүдийн хамт 2019 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн 15:00 цагт багтаан тус нисэх буудлын бичиг хэрэгт ирүүлнэ үү.  

Бүрдүүлэх материал:

 1. Сүүлийн 1 жилийн санхүүгийн баталгаажуулсан тайлан / 2018 он /

 2. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар / нотариатаар гэрчлүүлсэн /

 3. НӨАТ төлөгчийн гэрчилгээний хуулбар / нотариатаар гэрчлүүлсэн /

 4. Байгууллагын танилцуулга

 5. Халуун асфальт-бетоны үнийн санал / хүргэлттэй /

 6. Сүүлийн 2 жилд халуун асфальт-бетон  нийлүүлсэн гэрээ болон гэрээ дүгнэсэн акт

 7. Татварын газрын тодорхойлолт / цахим байж болно /

 8. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт

 9. Өөрийн асфальт-бетоны үйлдвэртэй эсэхийг магадлах баримт, бичиг

 10. Халуун асфальт бетоны техникийн тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан байдлыг нотлох баримт, бичиг

Техникийн тодорхойлолт хавсаргав.

Хавсралт 1 хуудастай.

 

Жич: Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллагууд дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх утсаар лавлана уу. 283262,

 


“ЧИНГИС ХААН” ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ БУУДАЛД ТАЛБАЙ ТҮРЭЭСЛЭХ ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

/Хугацаа дууссан/

Гаалийн зуучийн үйл ажиллагаа явуулах зориулалтаар: “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын Ачаа, шуудан үйлчилгээний цогцолборт байрлах түрээслэгчийн 1 суудал.

“Чингис Хаан” олон улсын нисэх буудалд талбай түрээслэх дээрх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах сонирхолтой хуулийн этгээдээс сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжилсэн материал ирүүлэхийг урьж байна.

Сонгон шалгаруулалтад бүрдүүлэх материал:

 • Аж ахуйн нэгж байгууллага бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар (иргэн бол иргэний үнэмлэх нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар байх)

 • Эрх бүхий байгууллагаас олгосон үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • 2017, 2018 онуудад Гаалийн хууль, дүрэм, журам зөрчсөн эсэх талаарх лавлагаа

 • Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл ( 2017, 2018 )

 • Санхүүгийн  чадварыг  нотлох   баримт. Үүнд: Харилцагч  банкны  тодорхойлолт       (хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлгүй байх, хэвийн зээлийн үлдэгдэлтэй байж болно).

 1. Аж ахуйн нэгж байгууллагын сүүлийн 2 жилийн баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан

 2.  Иргэн нь харилцагч банкны баталгаажуулсан дансны хуулга (сүүлийн 2 жил)

 • Татвар, нийгмийн даатгал, шүүхийн шийдвэрийн дагуу өр төлбөргүй байх (лавлагаа авч ирэх)

 • Ажиллах хүчний мэдээлэл (мэргэжлийн диплом, гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний эрхийн үнэмлэх, сунгалтыг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар )

 • Түрээслэх үнийн санал / НӨАТ-тай/

 • Талбай түрээслэх үнийн саналын дагуу 3 сарын түрээсийн нийт төлбөртэй дүйцэхүйц барьцаа байршуулах боломжтойг нотолсон баримт бичиг.

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ:

Гаалийн зуучийн үйл  ажиллагаа явуулах зориулалтаар түрээслэх 1 суудлын доод үнэ 500,000 /таван зуун мянган/ төгрөг

Материалыг ирүүлэх хаяг: 17120 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа, 10-р хороо “Чингис хаан“ Олон улсын нисэх буудлын Бичиг хэрэг 416 тоот өрөө  Утас: 11- 283016

Материалыг ирүүлэх хугацаа: 2019 оны 7 дугаар  сарын 16-ны өдрийн 10:00 цагаас өмнө.

Материалыг нээх хаяг, хугацаа: Материалыг Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа, 10-р хороо “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын 2 давхрын хурлын танхимд 2019 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн 11:00 цагт нээлтэд оролцох хүсэлтэй оролцогчдыг байлцуулан нээнэ.

Сонгон шалгаруулалтын талаар нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын Төлөвлөлт, хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Х.Цолмон  11-283229 утсаар холбогдоно уу.

 

“ЧИНГИС ХААН” ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ БУУДАЛД ТАЛБАЙ ТҮРЭЭСЛЭХ ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

 

/Хугацаа дууссан/


Аялал жуучлалын мэдээллийн цэгийн үйл ажиллагаа явуулах зориулалтаар: “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын ирэгчийн 1 дүгээр давхрын хүлээлгийн танхимд 4 м.кв талбай.

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудалд талбай түрээслэх дээрх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах сонирхолтой хуулийн этгээдээс сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжилсэн материал ирүүлэхийг урьж байна.

Сонгон шалгаруулалтад бүрдүүлэх материал:

 • Аж ахуйн нэгж байгууллага бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар (иргэн бол иргэний үнэмлэх нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар байх)

 • Эрх бүхий байгууллагаас олгосон үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • Санхүүгийн чадварыг нотлох баримт. Үүнд: Харилцагч банкны тодорхойлолт  (хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлгүй байх, хэвийн зээлийн үлдэгдэлтэй байж болно).

 1. Аж ахуйн нэгж байгууллагын  сүүлийн 2 жилийн баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан

 2. Иргэн нь  харилцагч банкны баталгаажуулсан дансны хуулга (сүүлийн 2 жил)

 •  Татвар, нийгмийн даатгал, шүүхийн шийдвэрийн дагуу өр төлбөргүй байх (лавлагаа авч ирэх)

 • Ажиллах хүчний мэдээлэл

 • Түрээслэх үнийн санал /НӨАТ-тай/

 • Талбай түрээслэх үнийн саналын дагуу 3 сарын түрээсийн нийт төлбөртэй дүйцэхүйц барьцаа байршуулах боломжтойг нотолсон баримт бичиг

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ:

Аялал жуучлалын мэдээллийн цэгийн  үйл  ажиллагаа явуулах зориулалтаар түрээслэх 1 м.кв-доод үнэ 33,000 /гучин гурван  мянган/ төгрөг

Материалыг ирүүлэх хаяг: 17120 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа, 10-р хороо “Чингис хаан“ Олон улсын нисэх буудлын Бичиг хэрэг 416 тоот өрөө Утас: 11-283016

Материалыг ирүүлэх хугацаа:

2019 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн 10:00 цагаас өмнө.

Материалыг нээх хаяг, хугацаа: Материалыг Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа, 10-р хороо “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын 2 давхрын хурлын танхимд 2019 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн 11:00 цагт нээлтэд оролцох хүсэлтэй оролцогчдыг байлцуулан нээнэ.

Сонгон шалгаруулалтын талаар нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол “Чингис Хаан” Олон улсын нисэх буудлын  Төлөвлөлт, хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Х.Цолмон 11-283229 утсаар холбогдоно уу.

“ЧИНГИС ХААН” ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ БУУДАЛД ТАЛБАЙ ТҮРЭЭСЛЭХ ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

    

/Хугацаа дууссан/

Үүрэн холбооны үйлчилгээний цэгийн үйл ажиллагаа явуулах зориулалтаар:“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын ирэгчийн 1 дүгээр давхрын хүлээлгийн танхимд 4 м.кв талбай.

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудал талбай түрээслэх дээрх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах сонирхолтой хуулийн этгээдээс сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжилсэн материал ирүүлэхийг урьж байна.

Сонгон шалгаруулалтад бүрдүүлэх материал:

 • Аж ахуйн нэгж байгууллага бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар (иргэн бол иргэний үнэмлэх нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар байх)

 • Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл

 • Санхүүгийн чадварыг нотлох баримт. Үүнд: Харилцагч банкны тодорхойлолт (хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлгүй байх, хэвийн зээлийн үлдэгдэлтэй байж болно).

 1. Аж ахуйн нэгж байгууллагын сүүлийн 2 жилийн баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан

 2. Иргэн нь харилцагч банкны баталгаажуулсан дансны хуулга

(сүүлийн 2 жил)

 • Татвар, нийгмийн даатгал, шүүхийн шийдвэрийн дагуу өр төлбөргүй байх (лавлагаа авч ирэх)

 • Ажиллах хүчний мэдээлэл

 • Түрээслэх үнийн санал / НӨАТ-тай/

 • Талбай түрээслэх үнийн саналын дагуу 3 сарын түрээсийн нийт төлбөртэй дүйцэхүйц барьцаа байршуулах боломжтойг нотолсон баримт бичиг

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ:

Үүрэн холбооны үйлчилгээний  цэгийн  үйл  ажиллагаа явуулах зориулалтаар түрээслэх 1 м.кв-доод үнэ 55,000 /тавин таван мянган/ төгрөг

Материалыг ирүүлэх хаяг: 17120 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа, 10-р хороо “Чингис хаан “ Олон улсын нисэх буудлын Бичиг хэрэг 416 тоот өрөө Утас: 11-283016

Материалыг ирүүлэх хугацаа: 2019 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн 10:00 цагаас өмнө.

Материалыг нээх хаяг, хугацаа: Материалыг Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа, 10-р хороо “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын  2 давхрын хурлын танхимд 2019 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн 11:00 цагт нээлтэд оролцох хүсэлтэй оролцогчдыг байлцуулан нээнэ.

Сонгон шалгаруулалтын талаар нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын Төлөвлөлт, хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Х.Цолмон 11-283229 утсаар холбогдоно уу.

 

 “ЧИНГИС ХААН” ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ БУУДАЛД ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ САМБАР БАЙРШУУЛАХ

ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

 

/Хугацаа дууссан/


Зар сурталчилгааны самбарын  зориулалтаар: нийт 7 байршилд .

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудалд талбай түрээслэх дээрх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах сонирхолтой хуулийн этгээдээс сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжилсэн материал ирүүлэхийг урьж байна.

Сонгон шалгаруулалтад бүрдүүлэх материал:

 • Аж ахуйн нэгж байгууллага бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар ( иргэн бол иргэний үнэмлэх нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар байх )

 • Байршуулах самбарын зураг /техникийн үзүүлэлтийн хамт/

 • Талбай түрээслэх үнийн саналын дагуу 3 сарын түрээсийн нийт төлбөртэй дүйцэхүйц барьцаа байршуулах боломжтойг нотолсон баримт бичиг

 • Түрээслэх үнийн санал /НӨАТ/-тай    

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ:

Зар сурталчилгааны самбарын  зориулалтаар түрээслэхэд Олон улсын танхимд 1м.кв - 143,000 /нэг зуун дөчин гурван мянган/ төгрөг, Орон нутгийн танхимд 1м.кв-77,000  /далан долоон мянган/ төгрөг. /НӨАТ орсон/

Д/д

Байршил

Хэмжээ

Үнэ /1м.кв/

Тавигдах шаардлага

1.

Олон улсын ирэгчдийн тээш авах хэсэгт

 

12,19

 

143,000

Самбарын их бие (хүрээ) - Хөнгөн цагаан, нерж

Гэрэлтүүлэг - Лед гэрэл

Чадал - 1кв.аас хэтрэхгүй

Холболт - Зориулалтын клеменд

Тоноглол - Өөр дээрээ асаах, унтраах унтраалгатай байх,бууруулагч трансформаторыг агаар сэлгэдэг самбарт суулгах, чадалд тохирсон дифференциал автоматаар тоноглох

Хэвлэлт - Өндөр нягтрал бүхий хулдаасан хэвлэлт,UV хэвлэл байх

 

 

2.

Олон улсын ирэгчийн танхим 2 давхарт

 

7,2

 

143,000

3.

Орон нутгийн танхимд

24

77,000

4.

Олон улсын явагчийн хүлээлгийн танхимын үүдний хананд

 

4,5

 

143,000

5.

Олон улсын явагчийн хүлээлгийн танхимын  хажуугийн хананд

 

12,36

 

143,000

6.

Олон улсын явагчийн танхимд

20

143,000

7.

Явагчийн 1 дүгээр хоолой

2.76

143,000

Хөөсөнцөр, стикер эсвэл хулдаасан хэвлэл, хөнгөн цагаан хүрээтэй  байх

 

Материалыг ирүүлэх хаяг: 17120 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа, 10-р хороо “Чингис хаан “ Олон улсын  нисэх буудлын бичиг хэргийн 416 тоот өрөө утас:11-283016

Материалыг ирүүлэх хугацаа: 2019 оны 07 дугаар  сарын 16-ны өдрийн 10:00 цагаас өмнө.

Материалыг нээх хаяг, хугацаа: Материалыг Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа , 10-р хороо “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын 2 давхрын хурлын танхимд 2019 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн 11:00 цагт нээлтэд оролцох хүсэлтэй оролцогчдыг байлцуулан нээнэ.

Сонгон шалгаруулалтын талаар нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын Төлөвлөлт, хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Х.Цолмон 11-283229 утсаар холбогдоно уу.

 

 

 


  1.Сонгон шалгаруулалтын зар 

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын аэродромын хөөрч буух зурвас, Перрон талбайн засвар арчлалтад халуун асфальт-бетон нийлүүлэх техникийн тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үнийн саналаа дараах баримт бичгүүдийн хамт 2019 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн 15:00 цагт багтаан тус нисэх буудлын 146 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.
Бүрдүүлэх материал:
1. Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн баталгаажсан тайлан / 2017,2018 он /
2. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар / нотариатаар батлуулсан /
3. НӨАТ төлөгчийн гэрчилгээний хуулбар / нотариатаар батлуулсан /
4. Байгууллагын танилцуулга
5. Халуун асфальт-бетоны үнийн санал / хүргэлттэй /
6. Сүүлийн 2 жилд халуун асфальт-бетон нийлүүлсэн гэрээ болон гэрээ дүгнэсэн акт
7. Татварын газрын тодорхойлолт / цахим байж болно /
8. Шүүхийн шийдвэрийн тодорхойлолт
9. Өөрийн асфальт-бетоны үйлдвэртэй эсэхийг магадлах баримт, бичиг
10. Сонгон шалгаруулалтад шалгарсан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөр шаардах бол урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа /банкны баталгаа, Монгол Улсын Засгийн газрын бонд, Монгол Улсын Засгийн газраас зөвшөөрсөн үнэт цаасны хэлбэрээр ирүүлж болно/
11. Халуун асфальт бетоны техникийн тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан байдлыг нотлох баримт, бичиг
Техникийн тодорхойлолт хавсаргав.

Хавсралт 1 хуудастай.
Холбоо барих утас: 11-283262, 88065800


  2.Сонгон шалгаруулалтын зар 

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын Зорчигч үйлчилгээний албаны өдөр тутмын хэрэгцээнд техникийн тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан ариун цэврийн цаас нийлүүлэх үнийн саналаа дараах баримт бичгүүдийн хамт 2019 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 15:00 цагт багтаан тус нисэх буудлын 146 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.
Бүрдүүлэх материал:
1. Сүүлийн 1 жилийн санхүүгийн баталгаажсан тайлан / 2018 он /
2. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар / нотариатаар батлуулсан /
3. НӨАТ төлөгчийн гэрчилгээний хуулбар / нотариатаар батлуулсан /
4. Байгууллагын танилцуулга
5. Ариун цэврийн цаас нийлүүлэх үнийн санал / хүргэлттэй /
6. Татварын газрын тодорхойлолт / цахим байж болно /
7. Шүүхийн шийдвэрийн тодорхойлолт
8. Сонгон шалгаруулалтад шалгарсан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөр шаардах бол урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа /банкны баталгаа, Монгол Улсын Засгийн газрын бонд, Монгол Улсын Засгийн газраас зөвшөөрсөн үнэт цаасны хэлбэрээр ирүүлж болно/


Техникийн тодорхойлолт хавсаргав.

Хавсралт 1 хуудастай.

Хугацаа дууссан

  3.Сонгон шалгаруулалтын зар 

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлаар үйлчлүүлж буй зорчигчдоос “Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа” авах, судалгааны тайланг нэгтгэж дүгнэлт гаргах, тайлагнах болон холбогдох мэргэжилтнүүдийг сургалтад хамруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.  

Үнийн санал болон бүрдүүлсэн баримт бичгийг 2019 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн 15:00 цагт багтаан нисэх буудлын 4 дүгээр давхар 407 тоот өрөө Ажлын хэсэгт  /11-283200, 99137298/ хаягаар ирүүлнэ үү.

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

1. Баталгаажсан албан тоот, үнийн санал

2. Байгууллагын танилцуулга

3. ОУ-ын судалгааны байгууллагаас гэрчилгээжсэн болон сертификаттай, хамтран ажилладаг бол давуу тал болно.

4. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулах/

5. НӨАТ төлөгчийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулах/

6. Татварын тодорхойлолт

7. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тодорхойлолт

8. Бусад /сүүлийн 2 жилд хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын гэрээ, гэрээ дүгнэсэн акт/

9. Сонгон шалгаруулалтад шалгарсан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөр шаардах бол урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа /банкны баталгаа, Монгол Улсын Засгийн газрын бонд, Монгол Улсын Засгийн газраас зөвшөөрсөн үнэт цаасны хэлбэрээр ирүүлж болно/

 

Гүйцэтгэх ажлын техникийн тодорхойлолтыг хавсаргав. Хавсралт 2 хуудас  

 


Хугацаа дууссан

 4. Сонгон шалгаруулалтын зар 

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын Нийтийн хоол, үйлчилгээний албаны хэрэгцээнд тахианы мах шаардлагатай байгаа тул техникийн тодорхойлолтод заагдсан шаардлагын дагуу үнийн саналаа дараах бичиг баримтуудын хамт 2019 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн 15:00 цагт багтаан “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын 146 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.

Бүрдүүлэх материал:

1. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/

2. НӨАТ-ын гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/

3. Байгууллагын танилцуулга

4. Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуух үнийн санал /үйлчилгээний баталгаа/

5. Сүүлийн 1 жилд бусад ижил төрлийн бараа, ажил гүйцэтгэсэн гэрээ болон гэрээ дүгнэсэн акт

6. Татварын газрын тодорхойлолт

7. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тодорхойлолт

8. Бусад материал

Техникийн тодорхойлолтыг хавсаргав.

Хавсралт 1 хуудастай.

Холбоо барих утасны дугаар: 99993051, 11-28-3262

 

Хугацаа дууссан 

5. Сонгон шалгаруулалтын зар 

 “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын вип танхимуудад чихэр, жигнэмэг, десерт, нарийн боов нийлүүлэх 4 багц тус бүрд техникийн тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үнийн саналаа дараах баримт бичгүүдийн хамт 2019 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн 15:00 цагт багтаан тус нисэх буудлын 146 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.  

Бүрдүүлэх материал:

1. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/

2. НӨАТ-ын гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/

3. Байгууллагын танилцуулга

4. Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуух үнийн санал

5. Санхүүгийн тайлан эсвэл харилцагч банкны тодорхойлолт

6. Татварын газрын тодорхойлолт

7. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тодорхойлолт

8. Бусад материал

Техникийн тодорхойлолт хасваргав. Хавсралт 2 хуудастай.

Холбоо барих утас: 11-283262, 88065800

Хугацаа дууссан 

6. Сонгон шалгаруулалтын зар 

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын Бизнес Танхимуудад хийжүүлсэн ус, ундаа, жимсний шүүсийг хавсралтад заагдсан стандарт, нөхцөлийг хангасан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үнийн саналаа дараах баримт бичгүүдийн хамт 2019 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 11:00 цагт багтаан ирүүлнэ үү.  

Бүрдүүлэх материал:

1. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/

2. НӨАТ-ын гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/

3. Байгууллагын танилцуулга

4. Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуух үнийн санал

5. Сүүлийн нэг жилд бусад ижил төрлийн  бараа ажил үйлчилгээ хийсэн гэрээ болон гэрээ дүгнэсэн акт

6. Татварын газрын тодорхойлолт

7. Шүүхийн шийдвэрийн тодорхойлолт

8. Бусад материал

 

Жич: Техникийн тодорхойлолтыг хавсаргав.

Хавсралт 3 хуудастай.

Жич: Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллагууд дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх утсаар лавлана уу. 11-283262, 99016395

 

 


Хугацаа дууссан

 7. Сонгон шалгаруулалтын зар 

 “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын нийтийн хоол, үйлчилгээний албаны хэрэгцээнд хонины мах нийлүүлэх шаардлагатай байгаа тул хавсралтад заагдсан стандарт, нөхцөлийг хангасан хонины мах нийлүүлэх үнийн саналаа дараах баримт бичгүүдийн хамт 2019 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн  11:00 цагт багтаан ирүүлнэ үү.  

Бүрдүүлэх материал:

Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/

Байгууллагын танилцуулга

Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуух үнийн санал /НӨАТ төлөгч эсэх/

Сүүлийн нэг жилд бусад ижил төрлийн  бараа ажил үйлчилгээ хийсэн гэрээ болон гэрээ дүгнэсэн акт

Татварын газрын тодорхойлолт

Шүүхийн шийдвэрийн тодорхойлолт

Бусад материал

 

Жич: Техникийн тодорхойлолтыг хавсаргав.

Хавсралт 1 хуудастай.

Жич: Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллагууд дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх утсаар лавлана уу. 11-28-3262, 99016395



Хугацаа дууссан 

8. Сонгон шалгаруулалтын зар 

 “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын Вип танхимуудад “Халуун ундаа, цай, кофе” нийлүүлэх техникийн тодорхойлолтод заагдсан шаардлагын дагуу үнийн саналаа дараах баримт бичгүүдийн хамт 2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 15:00 цагт багтаан “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудлын 146 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.  

Бүрдүүлэх материал:

1.         Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/

2.         НӨАТ-ийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/

3.         Байгууллагын танилцуулга

4.         Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуу үнийн санал

5.         Сүүлийн нэг жилд бусад ижил төрлийн бараа ажил үйлчилгээ хийсэн гэрээ болон гэрээ дүгнэсэн акт

6.         Татварын газрын тодорхойлолт

7.         Шүүхийн шийдвэрийн тодорхойлолт 

8.         Бусад материал

Жич: Бүрдүүлэх материалын хамт бүтээгдэхүүний дээжийг ирүүлнэ үү. 

 Техникийн тодорхойлолтыг хавсаргав.

Хавсралт 3 хуудастай.

Холбоо барих утасны дугаар: 99993051, 11-28-3262




Хугацаа дууссан 

9. Сонгон шалгаруулалтын зар 

Залруулга:

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлаас Үүрэн телефоны сим карт борлуулах үйлчилгээний зориулалтаар 2019 оны 05 сарын 03 өдрийн “Өдрийн сонин”-д тавигдсан зард талбай түрээслэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах түрээсийн доод үнийг нийт 3м.кв талбайн түрээсийн үнэ болох 165 000 ₮-өөр зарлагдсаныг 1м.кв талбай түрээслэх доод үнэ 55000 ₮ болгон залруулж, сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах хугацааг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө болгосныг мэдэгдэж байна.

 

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудалд талбай түрээслэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зар

Огноо: 2019-05-14

Танилцуулга

Үүрэн телефоны сим карт борлуулах үйлчилгээний зориулалтаар: ЧХОУНБ-ын     олон улсын явагчийн танхимд байрлах 3 м.кв  талбай

 “Чингис хаан” ОУНБ-д талбай түрээслэн дээрх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах сонирхолтой хувь хүн, хуулийн этгээдээс сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжилсэн материал ирүүлэхийг урьж байна. 

Сонгон шалгаруулалтад бүрдүүлэх материал:

 • Аж ахуй нэгж байгууллага бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар (иргэн бол иргэний үнэмлэх нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар байх)

 • 2.Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл

 • Санхүүгийн чадварыг нотлох баримт. Үүнд:Харилцагч банкны тодорхойлолт (хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлгүй байх,   хэвийн зээлийн үлдэгдэлтэй байж болно)

а / аж ахуйн нэгж байгууллага бол сүүлийн 1 жилийн  санхүүгийн тайлан

b / иргэн бол харилцагч банкны баталгаажуулсан дансны хуулга  (сүүлийн 1 жил)

 •  Татвар, нийгмийн даатгал, шүүхийн шийдвэрийн дагуу өр төлбөргүй байх (лавлагаа авчирах)

 •  Ажиллах хүчний мэдээлэл

 • Талбай түрээслэх үнийн санал НӨАТ-тэй/

 • Талбай түрээслэх үнийн саналын дагуу 3 сарын түрээсийн нийт төлбөртэй дүйцэхүйц барьцаа байршуулах боломжтойг нотолсон баримт бичиг

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ:

Үүрэн телефоны сим карт борлуулах үйлчилгээний зориулалтаар түрээслэх 1м.кв-ын доод үнэ 55, 000.00 / Тавин таван  мянган/ төгрөг

Материалыг ирүүлэх хаяг: 17120 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг,Буянт Ухаа, 10- р хороо “Чингис хаан” ОУНБ-ын  Бичиг хэргийн- 416 тоот өрөө Утас : 283016

Материалыг ирүүлэх хугацаа: 2019 оны 05-р сарын 30-ны өдрийн 10:00 цагаас өмнө.

Материалыг нээх хаяг, хугацаа: Материалыг  Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо, Буянт-Ухаа дахь ЧХОУНБ-ын 2-р давхрын хурлын танхимд 2019 оны 05-р сарын 30-ны өдрийн 11:00 цагт нээлтэд оролцох хүсэлтэй оролцогчдыг байлцуулан нээнэ.

Сонгон шалгаруулалтын талаар нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол “Чингис хаан” ОУНБ-ын Төлөвлөлт, хөгжлийн хэлтсийн 70049746 утсаар болон airport.gov.mn цахим хуудсаас авна уу.

 

 

Хугацаа дууссан 

10. Сонгон шалгаруулалтын зар 

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын нийтийн хоол, үйлчилгээний албаны хэрэгцээнд үхрийн мах нийлүүлэх шаардлагатай байгаа тул хавсралтад заагдсан стандарт, нөхцөлийг хангасан үхрийн мах нийлүүлэх үнийн саналаа дараах баримт бичгүүдийн хамт 2019 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 11:00 цагт багтаан ирүүлнэ үү.  

Бүрдүүлэх материал:

1.Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/

2.Байгууллагын танилцуулга

3.Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуух үнийн санал

4.Сүүлийн нэг жилд бусад ижил төрлийн  бараа ажил үйлчилгээ хийсэн гэрээ болон гэрээ дүгнэсэн акт

5.Татварын газрын тодорхойлолт

6.Шүүхийн шийдвэрийн тодорхойлолт

7.Бусад материал

 Техникийн тодорхойлолтыг хавсаргав.

Хавсралт 1 хуудастай

 Жич: Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллагууд дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх утсаар лавлана уу. 11-283262, 99016395

 

 


Хугацаа дууссан 

11. Сонгон шалгаруулалтын зар 

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын ажилчдад техникийн тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан хөдөлмөр хамгааллын хэрэгслийг нийлүүлэх үнийн саналаа дараах баримт бичгүүдийн хамт 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 12 цагт багтаан тус нисэх буудлын 146 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.


Бүрдүүлэх материал:
1. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/
2. НӨАТ-ын гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/
3. Байгууллагын танилцуулга
4. Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуух үнийн санал
5. Санхүүгийн тайлан эсвэл харилцагч банкны тодорхойлолт
6. Татварын газрын тодорхойлолт
7. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тодорхойлолт
8. Бусад материал
Техникийн тодорхойлолт, зургийг хавсаргав. Хавсралт 3 хуудастай.


 

Хугацаа дууссан

12. Сонгон шалгаруулалтын зар 


“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудалд шавьж, мэрэгч устгал, халдваргүйтэл хийж гүйцэтгэх техникийн тодорхойлолтод заагдсан шаардлагын дагуу үнийн саналаа дараах бичиг баримтуудын хамт 2019 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 15 цагт багтаан “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудлын 146 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.  

Бүрдүүлэх материал:

1. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/

2. НӨАТ-ын гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/

3. Байгууллагын танилцуулга

4. Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуух үнийн санал

5. Сүүлийн 1 жилд бусад ижил төрлийн бараа, ажил гүйцэтгэсэн гэрээ болон гэрээ

    дүгнэсэн акт

6. Татварын газрын тодорхойлолт

7. Шүүхийн шийдвэрийн тодорхойлолт

8. Бусад материал

 

Техникийн тодорхойлолтыг хавсаргав.

Хавсралт 1 хуудастай.

Холбоо барих утасны дугаар: 99993051, 11-28-3262


 

Хугацаа дууссан

13. Сонгон шалгаруулалтын зар 

 

 “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудалд нормын сүү нийлүүлэх техникийн тодорхойлолтод заагдсан шаардлагын дагуу үнийн саналаа дараах баримт бичгүүдийн хамт 2019 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 15 цагт багтаан “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудлын 146 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.  

 Бүрдүүлэх материал:

 • Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/

 • НӨАТ-ийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/

 • Байгууллагын танилцуулга

 • Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуу үнийн санал

 • Сүүлийн нэг жилд бусад ижил төрлийн бараа ажил үйлчилгээ хийсэн гэрээ болон гэрээ дүгнэсэн акт

 • Татварын газрын тодорхойлолт

 • Шүүхийн шийдвэрийн тодорхойлолт

 • Бусад материал

 

Техникийн тодорхойлолтыг хавсаргав.

Хавсралт 1 хуудастай.

Холбоо барих утасны дугаар: 99993051, 11-28-3262

 

 

Хугацаа дууссан

14. Сонгон шалгаруулалтын зар 

 

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын ажилчдын 2 багц бүхий дүрэмт хувцас нийлүүлэх техникийн тодорхойлолтод заагдсан шаардлагын дагуу үнийн саналаа дараах бичиг баримтуудын хамт 2019 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдрийн 15 цагт багтаан “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудлын 146 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.
Бүрдүүлэх материал:
1. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/
2. НӨАТ-ын гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/
3. Байгууллагын танилцуулга
4. Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуух үнийн санал / үйлчилгээний баталгаа /
5. Сүүлийн 1 жилд бусад ижил төрлийн бараа, ажил гүйцэтгэсэн гэрээ болон гэрээ
дүгнэсэн акт
6. Татварын газрын тодорхойлолт
7. Шүүхийн шийдвэрийн тодорхойлолт
8. Бусад материал

 

Жич: Багц тус бүрийг ялгаж үнийн санал ирүүлнэ үү.

 

Техникийн тодорхойлолт, зурийг хавсаргав. Хавсралт 3 хуудастай
Холбоо барих утасны дугаар: 99993051, 11-28-3262



15. Сонгон шалгаруулалтын зар 

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудалд талбай түрээслэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зар

Хугацаа дууссан 

Огноо: 2019-05-01

 

Танилцуулга

Бэлэг дурсгалын дэлгүүрийн зориулалтаар:  ЧХОУНБ-ын хилийн бүсэд байрлах  47 м.кв талбай

“Чингис хаан” ОУНБ-д талбай түрээслэн дээрх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах сонирхолтой хувь хүн болон хуулийн этгээдээс сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжилсэн материал ирүүлэхийг урьж байна. 

Сонгон шалгаруулалтад бүрдүүлэх материал:

 • Аж ахуй нэгж байгууллага бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар (иргэн бол иргэний үнэмлэх нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар байх)

 • Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл ( 2017, 2018он)

 • Санхүүгийн чадварыг нотлох баримт. Үүнд:Харилцагч банкны тодорхойлолт (хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлгүй байх,   хэвийн зээлийн үлдэгдэлтэй байж болно)

  1. аж ахуйн нэгж байгууллага бол сүүлийн 2 жилийн баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан

  2. иргэн бол харилцагч банкны баталгаажуулсан дансны хуулга   (сүүлийн 2 жил)

 • Татвар, нийгмийн даатгал, шүүхийн шийдвэрийн дагуу өр төлбөргүй байх (лавлагаа авч ирэх)

 • Ажиллах хүчний мэдээлэл

 • Талбай түрээслэх үнийн санал НӨАТ-тэй/

 • Талбай түрээслэх үнийн саналын дагуу 3 сарын түрээсийн нийт төлбөртэй дүйцэхүйц барьцаа байршуулах боломжтойг нотолсон баримт бичиг

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ:

Бэлэг дурсгалын дэлгүүрийн зориулалтаар түрээслэх 1м.кв-ын доод үнэ 66,000.00/ жаран зургаан мянган/ төгрөг

Материалыг ирүүлэх хаяг: 17120 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Буянт Ухаа, 10-р хороо “Чингис хаан” ОУНБ-ын  Бичиг хэргийн- 416 тоот өрөө Утас : 283016

Материалыг ирүүлэх хугацаа: 2019 оны 05-р сарын 20-ны өдрийн 10:00 цагаас өмнө.

Материалыг нээх хаяг, хугацаа: Материалыг  Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо, Буянт-Ухаа дахь ЧХОУНБ-ын 2-р давхрын хурлын танхимд 2019 оны 05-р сарын 20-ны өдрийн 11:00 цагт нээлтэд оролцох хүсэлтэй оролцогчдыг байлцуулан нээнэ.

Сонгон шалгаруулалтын талаар нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол “Чингис хаан” ОУНБ-ын Төлөвлөлт, хөгжлийн хэлтсийн 70049746 утсаар болон airport.gov.mn  цахим хуудсаас  авна уу.

 

16. Сонгон шалгаруулалтын зар

Хугацаа дууссан

 

 

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудалд талбай түрээслэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зар

Огноо: 2019-05-01

 

Танилцуулга

Үүрэн телефоны сим карт борлуулах үйлчилгээний зориулалтаар: ЧХОУНБ-ын     олон улсын явагчийн танхимд байрлах 3 м.кв  талбай

 “Чингис хаан” ОУНБ-д талбай түрээслэн дээрх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах сонирхолтой хувь хүн болон хуулийн этгээдээс сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжилсэн материал ирүүлэхийг урьж байна. 

Сонгон шалгаруулалтад бүрдүүлэх материал:

 • Аж ахуй нэгж байгууллага бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар (иргэн бол иргэний үнэмлэх нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар байх)

 • 2.Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл

 • Санхүүгийн чадварыг нотлох баримт. Үүнд:Харилцагч банкны тодорхойлолт (хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлгүй байх,   хэвийн зээлийн үлдэгдэлтэй байж болно)

а / аж ахуйн нэгж байгууллага бол сүүлийн 1 жилийн  санхүүгийн тайлан

b / иргэн бол харилцагч банкны баталгаажуулсан дансны хуулга  (сүүлийн 1 жил)

 •  Татвар, нийгмийн даатгал, шүүхийн шийдвэрийн дагуу өр төлбөргүй байх (лавлагаа авчирах)

 •  Ажиллах хүчний мэдээлэл

 • Талбай түрээслэх үнийн санал НӨАТ-тэй/

 • Талбай түрээслэх үнийн саналын дагуу 3 сарын түрээсийн нийт төлбөртэй дүйцэхүйц барьцаа байршуулах боломжтойг нотолсон баримт бичиг

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ:

Үүрэн телефоны сим карт борлуулах үйлчилгээний зориулалтаар түрээслэх 1м.кв-ын доод үнэ 165, 000.00/ зуун  жаран таван  мянган/ төгрөг

Материалыг ирүүлэх хаяг: 17120 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг,Буянт Ухаа, 10- р хороо “Чингис хаан” ОУНБ-ын  Бичиг хэргийн- 416 тоот өрөө Утас : 283016

Материалыг ирүүлэх хугацаа: 2019 оны 05-р сарын 20-ны өдрийн 10:00 цагаас өмнө.

Материалыг нээх хаяг, хугацаа: Материалыг  Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо, Буянт-Ухаа дахь ЧХОУНБ-ын 2-р давхрын хурлын танхимд 2019 оны 05-р сарын 20-ны өдрийн 11:00 цагт нээлтэд оролцох хүсэлтэй оролцогчдыг байлцуулан нээнэ.

Сонгон шалгаруулалтын талаар нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол “Чингис хаан” ОУНБ-ын Төлөвлөлт, хөгжлийн хэлтсийн 70049746 утсаар болон airport.gov.mn  цахим хуудсаас  авна уу.


17. Сонгон шалгаруулалтын зар

Хугацаа дууссан

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудалд талбай түрээслэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зар

Огноо: 2019-05-01

Танилцуулга

Гаалийн зуучийн үйл ажиллагаа явуулах зориулалтаар: ЧХОУНБ-ын Ачаа шуудан үйлчилгээний цогцолборт байрлах  түрээслэгчийн  1 суудал                                                                                                                                                                                                  

“Чингис хаан” ОУНБ-д талбай түрээслэн дээрх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах сонирхолтой хуулийн этгээдээс сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжилсэн материал ирүүлэхийг урьж байна. 

Сонгон шалгаруулалтад бүрдүүлэх материал:

 • Аж ахуйн нэгж байгууллага бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар (иргэн бол иргэний үнэмлэх нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар байх)

 • Эрх бүхий байгууллагаас олгосон үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • 2017, 2018 онуудад Гаалийн хууль, дүрэм, журам зөрчсөн эсэх талаарх лавлагаа

 • Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл ( 2017, 2018 он)

 • Санхүүгийн чадварыг нотлох баримт. Үүнд: Харилцагч банкны тодорхойлолт (хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлгүй байх, хэвийн зээлийн үлдэгдэлтэй байж болно).

  1. аж ахуйн нэгж байгууллага бол сүүлийн 2 жилийн баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан

  2. иргэн бол харилцагч банкны баталгаажуулсан дансны хуулга (сүүлийн 2 жил)

 • Татвар, нийгмийн даатгал, шүүхийн шийдвэрийн дагуу өр төлбөргүй байх (лавлагаа авч ирэх)

 • Ажиллах хүчний мэдээлэл (мэргэжлийн диплом, гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтний эрхийн үнэмлэх, сунгалтыг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар)

 • Түрээслэх үнийн санал НӨАТ-тэй/

 • Талбай түрээслэх үнийн саналын дагуу 3 сарын түрээсийн нийт төлбөртэй дүйцэхүйц барьцаа байршуулах боломжтойг нотолсон баримт бичиг

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ:

Гаалийн зуучийн үйл ажиллагаа явуулах зориулалтаар түрээслэх 1 суудлын доод үнэ 500, 000.00/  таван зуун  мянган/ төгрөг

Материалыг ирүүлэх хаяг: 17120 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Буянт Ухаа, 10-р хороо “Чингис хаан” ОУНБ-ын  Бичиг хэргийн- 416 тоот өрөө Утас : 283016

Материалыг ирүүлэх хугацаа: 2019 оны 05-р сарын 20-ны өдрийн 10:00 цагаас өмнө.

Материалыг нээх хаяг, хугацаа: Материалыг  Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо, Буянт-Ухаа дахь ЧХОУНБ-ын 2-р давхрын хурлын танхимд 2019 оны 05-р сарын 20-ны өдрийн 11:00 цагт нээлтэд оролцох хүсэлтэй оролцогчдыг байлцуулан нээнэ.

Сонгон шалгаруулалтын талаар нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол “Чингис хаан” ОУНБ-ын Төлөвлөлт, хөгжлийн хэлтсийн 70049746 утсаар болон airport.gov.mn  цахим хуудсаас  авна уу.

 

18. Сонгон шалгаруулалтын зар

Хугацаа дууссан

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудалд талбай түрээслэх түрээслэгчийгсонгон шалгаруулах зар    

Огноо: 2019-04-22

 


 

Танилцуулга

 

24 цагийн банкны үйлчилгээний зориулалтаар: ЧХОУНБ-ын 2-р давхарт  байрлах 23.69 м.кв талбай  

“Чингис хаан” ОУНБ-д талбай түрээслэн дээрх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах сонирхолтой хуулийн этгээдээс сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжилсэн материал ирүүлэхийг урьж байна. 

 

Сонгон шалгаруулалтад бүрдүүлэх материал:

 

 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түрээслэж явуулах үйл ажиллагааны чиглэлээр эрх бүхий байгууллагаас олгосон зөвшөөрлийг тус тус нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • Нисэх буудалд үйл ажиллагаа явуулах салбарын талаарх мэдээлэл, ажиллах хүчний мэдээлэл, мэргэжлийн диплом, үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

 • Талбай/1м.кв/ түрээслэх үнийн санал/НӨАТ-тэй/

 • Талбай түрээслэх үнийн саналын дагуу 3 сарын түрээсийн нийт төлбөртэй дүйцэхүйц барьцаа байршуулах боломжтойг нотолсон баримт бичиг

 • 24 цагаар үйл ажиллагаа явуулдаг байх шаардлагатай.

 

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ:

Банкны үйлчилгээний зориулалтаар түрээслэх 1м.кв талбайн доод үнэ 77,000.0/далан долоон мянга/ төгрөг.

Материалыг ирүүлэх хаяг: 17120 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо, Буянт-Ухаа дахь “Чингис хаан” ОУНБ, 4 дүгээр давхар, 407 тоот өрөө. Утас: 283238

Материалыг ирүүлэх хугацаа: 2019 оны 05-р сарын 07-ны өдрийн 10:00 цагаас өмнө.

Материалыг нээх хаяг, хугацаа: Материалыг  Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо, Буянт-Ухаа дахь ЧХОУНБ-ын 2-р давхрын хурлын танхимд 2019 оны 05-р сарын 07-ны өдрийн 11:00 цагт нээлтэд оролцох хүсэлтэй оролцогчдыг байлцуулан нээнэ.

Сонгон шалгаруулалтын талаар нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол “Чингис хаан” ОУНБ-ын Төлөвлөлт, хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Жавхлан/283238, javkhlan.n@airport.gov.mn/-тай холбогдоно уу.

 

 


19. Сонгон шалгаруулалтын зар

 

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын ажилчдын 2 багц бүхий техникийн тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан гутлын үнийн саналаа дараах баримт бичгүүдийн хамт 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн 15:00 цагт багтаан 146 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.
Бүрдүүлэх материал:
1. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/
2. НӨАТ-ын гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/
3. Байгууллагын танилцуулга
4. Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуух үнийн санал
5. Сүүлийн нэг жилд бусад ижил төрлийн бараа ажил үйлчилгээ хийсэн гэрээ болон гэрээ дүгнэсэн акт
6. Татварын газрын тодорхойлолт
7. Шүүхийн шийдвэрийн тодорхойлолт
8. Бусад материал

Техникийн тодорхойлолтыг хавсаргав.
Хавсралт 1 хуудастай.
Жич: Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллагууд дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх утсаар лавлана уу. 11-283262, 99016395


20. Сонгон шалгаруулалтын зар

 

 

 

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын цэвэрлэгээ үйлчилгээнд тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан хогийн уут нийлүүлэх үнийн саналаа дараах баримт бичгүүдийн хамт 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 15:00 цагт багтаан 146 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.  

          Бүрдүүлэх материал:

 1. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/

 2. НӨАТ-ын гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/

 3. Байгууллагын танилцуулга

 4. Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуу үнийн санал

 5. Сүүлийн нэг жилд бусад ижил төрлийн бараа ажил үйлчилгээ хийсэн гэрээ  болон гэрээ дүгнэсэн акт

 6. Татварын газрын тодорхойлолт

 7. Шүүхийн шийдвэрийн тодорхойлолт 

 8. Бусад материал

 

 Техникийн тодорхойлолтыг хавсаргав.

Хавсралт 1 хуудастай.

 

Жич: Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллагууд дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх утсаар лавлана уу. 11-283262,


 

21. Сонгон шалгаруулалтын зар

 

 

 

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын ажилчдад хөдөлмөр хамгааллын хувцас нийлүүлэх техникийн тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан хөдөлмөр хамгааллын хувцас нийлүүлэх үнийн саналаа дараах баримт бичгүүдийн хамт 2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 15:00 цагт багтаан тус нисэх буудлын 146 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.
Бүрдүүлэх материал:
1. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/
2. НӨАТ-ын гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/
3. Байгууллагын танилцуулга
4. Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуух үнийн санал / үйлчилгээний баталгаа /
5. Сүүлийн 1 жилд бусад ижил төрлийн бараа, ажил гүйцэтгэсэн гэрээ болон гэрээ дүгнэсэн акт
6. Татварын газрын тодорхойлолт
7. Шүүхийн шийдвэрийн тодорхойлолт
8. Бусад материал
Техникийн тодорхойлолт, зургийг хавсаргав. Хавсралт 4 хуудастай.
Утас: 11-283262, 88065800


22. Сонгон шалгаруулалтын зар

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын Дулаан сантехникийн албанд сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх техникийн тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх үнийн саналаа дараах баримт бичгүүдийн хамт 2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 13:00 цагт багтаан тус нисэх буудлын 146 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.  

 Бүрдүүлэх материал:

 1. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/

2. НӨАТ-ын гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/

3. Байгууллагын танилцуулга

4. Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуух үнийн санал / үйлчилгээний баталгаа /

5. Сүүлийн 1 жилд бусад ижил төрлийн бараа, ажил гүйцэтгэсэн гэрээ болон гэрээ дүгнэсэн акт

6. Татварын газрын тодорхойлолт

7. Шүүхийн шийдвэрийн тодорхойлолт

8. Бусад материал

 

Техникийн тодорхойлолт хавсаргав. Хавсралт 3 хуудастай.

Холбоо барих утас : 11-283262, 88065800

 



23. Сонгон шалгаруулалтын зар

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын Цахилгаан агааржуулалтын албанд шаардлагатай 2 багц бүхий техникийн тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл болон гэрэлтүүлгийг нийлүүлэх үнийн саналаа дараах баримт бичгүүдийн хамт 2019 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 13 цагт багтаан тус нисэх буудлын 146 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.
Бүрдүүлэх материал:
1. Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/
2. НӨАТ-ын гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуусан/
3. Байгууллагын танилцуулга
4. Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуу багц тус бүрийн үнийн санал
5. Бүтээгдэхүүний танилцуулга болон баталгаат хугацаа
6. Бусад материал
Техникийн тодорхойлолт хавсаргав.
Хавсралт 2 хуудастай.
Утас: 11-283262, 88065800

24. Сонгон шалгаруулалтын зар

                                                                         

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын Цахилгаан, агааржуулалтын албанд шаардлагатай техникийн тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан лед гэрэл нийлүүлэх үнийн саналаа дараах баримт бичгүүдийн хамт 2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 15:00 цагт багтаан тус нисэх буудлын 146 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.
Бүрдүүлэх материал:
1. Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар
2. НӨАТ-ын гэрчилгээний хуулбар
3. Байгууллагын танилцуулга
4. Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуух үнийн санал
5. Бүтээгдэхүүний танилцуулга болон баталгаат хугацаа
6. Бусад материал

Жич: Техникийн тодорхойлолт хасваргав.
Хавсралт 1 хуудастай.


25. Сонгон шалгаруулалтын зар

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын цэвэрлэгээ үйлчилгээнд цэвэрлэгээний бодис, материалууд шаардлагатай байгаа тул хавсралтад заагдсан техникийн тодорхойлолтын дагуу үнийн саналаа дараах баримт бичгүүдийн хамт 2019 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн 15:00 цагт багтаан 146 тоот өрөөнд               ирүүлнэ үү.  

Бүрдүүлэх материал:

1.         Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар

2.         НӨАТ-ын гэрчилгээний хуулбар

3.         Байгууллагын танилцуулга

4.         Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуух үнийн санал

5.         Бусад материал

 

Техникийн тодорхойлолтыг хавсаргав.

Жич: Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллагууд дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх утсаар лавлана уу. 11-283262,

26. Сонгон шалгаруулалтын зар

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын Теле мэдээлэл, холбооны албанд техник, тоног төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагаанд шаардлагатай техникийн тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үнийн саналаа дараах баримт бичгүүдийн хамт 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 15:00 цагт багтаан тус нисэх буудлын 146 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.
Бүрдүүлэх материал:
1. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар
2. НӨАТ-ын гэрчилгээний хуулбар
3. Байгууллагын танилцуулга
4. Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуух үнийн санал
5. Бүтээгдэхүүний танилцуулга
6. Бусад материал

Техникийн тодорхойлолт хасваргав.
Хавсралт 2 хуудастай.

Жич: Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллагууд дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх утсаар лавлана уу. 11-283262

27. Сонгон шалгаруулалтын зар

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын Бүртгэлийн цэгийн компьютеруудад “Тог баригч” шаардлагатай байгаа тул хавсралтад заагдсан техникийн тодорхойлолтын дагуу үнийн саналаа дараах баримт бичгүүдийн хамт 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 15 цагт багтаан 146 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.
Бүрдүүлэх материал:
1. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар
2. НӨАТ-ын гэрчилгээний хуулбар
3. Байгууллагын танилцуулга
4. Техникийн тодорхойлолтод заасны дагуух үнийн санал
5. Бусад материал

Жич: Техникийн тодорхойлолтыг хавсаргав.
Хавсралт 2 хуудастай.
Жич: Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллагууд дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх утсаар лавлана уу. 11-283262

                                              Сонгон шалгаруулалтын зар

                       

                                                 2. Сонгон шалгаруулалтын зар

                           

                           3. Сонгон шалгаруулалтын зар

                            /хугацаа дууссан/        

                                  4. Сонгон шалгаруулалтын зар

                                        /Хугацаа дууссан/ 

   

5. Өвлийн хувцас

         /ХУГАЦАА ДУУССАН/      

6. ХИВСЭНЦЭР

/ХУГАЦАА ДУУССАН/

4.ГРАЖИЙН ХААЛГА

/ХУГАЦАА ДУУССАН/


5.САНТЕХНИКИЙН СЭЛБЭГ ХЭРЭГСЭЛ

/ХУГАЦАА ДУУССАН/


 

6.ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН ХУВЦАС

/Хугацаа дууссан/

 

Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын 2018 онд худалдаж авах хөдөлмөр хамгааллын хувцасны техникийн тодорхойлолт
д/д Нэр Шаардлага Зураг
1

Ажлын дан өмд,цамц/ДСА, ЦАА, ТМХА, ЗҮА, ҮЗА, АШҮА 153хос

Даавуун хөдөлгөөнд саадгүй. Сайн чанарын материал, оёдолтой. Будаг гардаггүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй. Лого болон таних тэмдгийг хүрэмний их бие хэсэгт ширж оёх.
2 Ажлын гутал /зуны/ 129хос Арьсан материалтай, чийг татахгүй. Хагас түрийтэй, зөөлөн эвтэйхэн нум болон ултай. Хоншоортоо даацын төмөр биш хамгаалалттай.
3 Ажлын хантааз 195ш Даавуун хөдөлгөөнд саадгүй. Сайн чанарын материал оёдолтой. Будаг гардаггүй, бөөсрөхгүй, агшиж сунахгүй, амархан сэмэрч урагдахгүй. Лого болон таних тэмдгийг хүрэмний их бие хэсэгт ширж оёх. Цахилгаан агааржуулалтын албаны 42ширхэг хантаазны ар нуруу хэсэг торон, өнгө ижил бат бөх байх, халаасны оёдол бат бөх байна.
4 Борооны цув 15ш Сайн чанарын орос улсад үйлдвэрлэсэн болон түүнтэй дүүцэхүйц чанартай. Зузаан материалтай. Амархан урагдахгүй бат бөх байх.
5 Усны гутал 17хос Сайн чанарын орос улсад үйлдвэрлэсэн болон түүнтэй дүүцэхүйц чанартай. Зузаан материалтай. Чийг татахгүй дотортой, амархан урагдахгүй бат бөх байх.
6 Дадлага сургуулилтын хувцас 58хос Нийлэг бус хөвөн даавуун, сайн чанарын өнгөө амархан алдахгүй материалтай, гэрэл ойлгогчтой, RFFS гэсэн таних тэмдгийг ар нуруу хэсэгт ширэх.
7 Бохирын резинэн битүү хувцас 31ш Мэргэжлийн, чанартай материалтай, бат бөх байх.
8 Усны урт түрийтэй гутал 6ш Сайн чанарын орос улсад үйлдвэрлэсэн болон түүнтэй дүүцэхүйц чанартай. Зузаан материалтай. Чийг татахгүй дотортой амархан урагдахгүй бат бөх байх.
9 Ажлын өмд 148ш Хөдөлгөөнд саад учруулахгүй. Биед эвтэйхэн. Амархан сэмэрч урагдахгүй. Амархан өнгөө алдахгүй, байнгын угаалт даах, сайн чанарын даавуун материалтай.  
10 Халаад /эмч, сувилагч/ 6ш Хөвөн даавуун материалтай биед эвтэйхэн, хөдөлгөөнд саадгүй, оёдол хийц сайтай байх.  
11 Эмнэлэгийн өмд цамц/эмч, сувилагч/ 6хос
12 Малгай /эмч, сувилагч/ 12ш


6. ХОНЬ, ҮХРИЙН МАХ

/Хугацаа дууссан/

 

 



Улаанбаатарын цаг: 19/08/2019

Нислэг Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Тайлбар
 OM-236   ГУАНЖУ  08:00  08:02  ИРЖ БАЙНА
 MO-102   ЭРХҮҮ  09:30    
 MR-112   ДАЛАНЗАДГАД  09:50    
 MR-232   ОВООТ  09:55    
 MO-98   ӨЛГИЙ  10:35    
Нислэг Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Тайлбар
 SU-331   МОСКВА  07:05    
 OM-501   ТОКИО  07:45  08:45  
 MG231   ХОНГКОНГ  07:50    
 OM-301   СӨҮЛ  08:40    
 MR-851   ХАЙЛААР  10:10    
  Дэлгэрэнгүй:          
ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -1: ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС АГААРЫН ХӨЛГИЙН БҮХЭЭГТ ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ШИНГЭН ЗҮЙЛС АВЧ ЯВАХЫГ ХЯЗГААРЛАЖ БАЙГАА УЧРААС ЗОРЧИГЧ ТА ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ТУС БҮРИЙН САВЛАГАА НЬ 100 МИЛЛИТРЭЭС ИХГҮЙГЭЭР САВЛАСАН НИЙТ 1 ЛИТР ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙГ АВЧ ЯВЖ БОЛОХ БӨГӨӨД ИЛҮҮ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД ТЭЭШИНДЭЭ ӨГЧ ТЭЭВЭРЛҮҮЛЭХИЙГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.

Олсон, гээсэн

Нисэх буудал болон агаарын хөлөгт олсон, гээсэн зүйлийг бүртгүүлэх.

Цагдаа

Цагдаагийн хэлтэс
Утас: +976-98220762, 99328102, 91328102, 89428102

Эмнэлэг

Нисэх буудлын эмнэлгийн хэсэг
Утас: +976-11-283033

Нисэх буудлын үйлчилгээ

Ачаа хадгалуулах

Нисэх буудлын 126 тоот өрөөнд хадгалалтанд авна.

Дэлгэрэнгүй

Транзит заал

Олон улсын зорчигч та тав тухтай орчинд түр амран нислэгээ үргэлжүүлнэ үү

Дэлгэрэнгүй

Бизнес танхим

Зорчигч та Хил, Гааль, Аюулгүйн үзлэг, Ачаа тээшний хүргэлт үйлчилгээг нэг дороос авах бүрэн боломжтой.

Дэлгэрэнгүй

Татваргүй бараа

Хилийн цаана байрлах татваргүй барааны дэлгүүр нь Олон улсын нислэгийн хуваариар ажиллана.

Дэлгэрэнгүй

Улаанбаатар такси

“Улаанбаатар” такси үйлчилгээг бид танд санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй

1900-1980

Нисэх буудлын нэгдүгээр давхарт байрлаж байна.
CALL CENTER

Дэлгэрэнгүй

Зочны танхим

Орон нутгийн хүндэт зочны танхим

Дэлгэрэнгүй

Санал,Гомдол,Талархал

Хүлээн авах утас: +976 11 283200, +976 11 1900-1980

Нисэх буудлын мэдээлэл

1-р давхар

ОУ болон ОН-ын зорчигч угтан авах танхим

Дэлгэрэнгүй

2-р давхар

ОУ болон ОН-ын зорчигч үдэн гаргах танхим

Дэлгэрэнгүй

3-р давхар

ОУ-ын транзит танхим, татваргүй барааны дэлгүүр

Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга видео

Хүндэт зочны танхим (VIP)

Тус танхим нь 80-100 зочин нэг дор хүлээн авч үйлчлэх боломжтой бөгөөд зорчигч Хил, Гааль, Аюулгүйн үзлэг, Ачаа тээшний хүргэлт үйлчилгээг нэг дороос авах бүрэн боломжтой.
Захиалга авах утас: +976-70049911
Онлайн захиалга
Орон нутгийн нислэгээр зорчиж буй дипломат зорчигчдод захиалгаар болон энгийн зорчигчдод төлбөртэй үйлчилгээг үзүүлнэ.
Утас: 976-11-70049819, 98220671

Төрийн ёслолын алба болон Төрийн дипломат ёслолын газраас 24 цагийн өмнө ирүүлсэн тусгай захиалгын дагуу үйлчилгээг үзүүлдэг.
Утас: 976-11-283068, 98220672

Транзит танхим байрлах бизнес танхим удахгүй ашиглалтанд орно.