БУЯНТ-УХАА ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ БУУДАЛ

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТҮЦ МАШИН

"ТҮЦ" машинаар дамжуулан иргэд өөрийн амьдарч буй газраас хамгийн ойрхон үйлчилгээний төв, байгууллагаас дэвшилтэт технологи ашиглан төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай авах бөгөөд яам, агентлаг, төрийн байгууллагуудад өөрийн санал хүсэлт,өргөдөл гомдлоо илгээх боломж бүрдэж байгаа юм.

"ТҮЦ" машины үйлчилгээг баримт нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт ашиглагддаг QR кодоор баталгаажсан нууцлалтай цаасан дээр хэвлэгдэх бөгөөд ямар нэгэн байдлаар дуурайлгах,хуулбарлах боломжгүй юм.