ЧИНГИС ХААН ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ БУУДАЛ

ҮНДЭСНИЙ ГАР УРЛАЛ

.