2019 оны зуны тогтмол нислэгийн цагийн хуваарь

НИСЭХ БУУДАЛ:        ОГНОО:      

Нислэгийн чиглэл Аялалын
дугаар
Агаарын
тээвэрлэгч
Даваа
Мягмар
Лхагва
Пүрэв
Баасан
Бямба
Ням
Хүчинтэй
хугацаа
Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух
ЧИНГИС ХААН - МОСКВА MGL-135 09:15 10:55 2019.03.31 - 2019.10.20
МОСКВА - БЕРЛИН MGL-135 11:55 13:35
БЕРЛИН - МОСКВА MGL-136 14:55 18:20
МОСКВА - ЧИНГИС ХААН MGL-136 06:45 19:35
ЧИНГИС ХААН - БЕРЛИН MGL-133 11:05 13:35 2019.07.05 - 2019.08.30
БЕРЛИН - ЧИНГИС ХААН MGL-134 14:55 04:30
ЧИНГИС ХААН - ФРАНКФУРТ MGL-137 09:40 13:00 09:40 13:00 2019.06.22 - 2019.09.14
ФРАНКФУРТ - ЧИНГИС ХААН MGL-138 14:30 05:20 14:30 05:20
ЧИНГИС ХААН - ФРАНКФУРТ MGL-137 09:40 13:00 2019.07.02 - 2019.08.27
ФРАНКФУРТ - ЧИНГИС ХААН MGL-138 14:30 05:20
ЧИНГИС ХААН - БЭЭЖИН MGL-223 06:10 08:25 17:55 20:10 06:10 08:25 17:55 20:10 17:55 20:10 06:10 08:25 17:55 20:10 2019.03.31 - 2019.10.26
БЭЭЖИН - ЧИНГИС ХААН MGL-224 09:30 12:00 21:10 23:40 09:30 12:00 21:10 23:40 21:10 23:40 09:30 12:00 21:10 23:40
ЧИНГИС ХААН - ХОНГКОНГ MGL-297 06:25 10:55 06:25 10:55 06:25 10:55 06:25 10:55 2019.03.31 - 2019.10.25
ХОНГКОНГ - ЧИНГИС ХААН MGL-298 12:05 16:45 12:05 16:45 12:05 16:45 12:05 16:45
ЧИНГИС ХААН - ХОНГКОНГ MGL-2971 13:00 17:30 2019.04.01 - 2019.10.21
ХОНГКОНГ - ЧИНГИС ХААН MGL-2972 18:30 23:10
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-301 08:40 12:50 08:40 12:50 08:40 12:50 08:40 12:50 08:40 12:50 08:40 12:50 2019.03.31 - 2019.10.26
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-302 14:20 17:00 14:20 17:00 14:20 17:00 14:20 17:00 14:20 17:00 14:20 17:00
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-305 08:40 12:50 2019.04.04 - 2019.10.24
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-306 14:20 17:00
ЧИНГИС ХААН - Бусан MGL-311 07:30 12:05 07:30 12:05 2019.04.03 - 2019.10.24
Бусан - ЧИНГИС ХААН MGL-312 13:05 16:10 13:05 16:10
ЧИНГИС ХААН - ТОКИО MGL-501 07:45 13:40 07:45 13:40 07:45 13:40 07:45 13:40 07:45 13:40 2019.03.31 - 2019.10.26
ТОКИО - ЧИНГИС ХААН MGL-502 14:40 19:15 14:40 19:15 14:40 19:15 14:40 19:15 14:40 19:15
ЧИНГИС ХААН - ТОКИО MGL-501 07:45 13:40 07:45 13:40 2019.06.04 - 2019.09.26
ТОКИО - ЧИНГИС ХААН MGL-502 14:40 19:15 14:40 19:15
ЧИНГИС ХААН - Гуанжу MGL-235 02:40 22:40 02:40 22:40 2019.03.31 - 2019.10.25
Гуанжу - ЧИНГИС ХААН MGL-236 03:50 08:00 03:50 08:00
ЧИНГИС ХААН - КАНСАЙ MGL-505 08:50 13:50 08:20 13:20 2019.07.03 - 2019.08.28
КАНСАЙ - ЧИНГИС ХААН MGL-506 14:50 18:40 14:20 18:00
ЧИНГИС ХААН - БЭЭЖИН MGL-227 22:25 00:40 2019.04.22 - 2019.10.01
БЭЭЖИН - ЧИНГИС ХААН MGL-228 01:40 04:10
ЧИНГИС ХААН - МОСКВА MGL-135 09:15 10:55 2019.04.04 - 2019.10.24
МОСКВА - БЕРЛИН MGL-135 11:55 13:35
БЕРЛИН - МОСКВА MGL-136 14:55 18:30
МОСКВА - ЧИНГИС ХААН MGL-136 19:40 06:55
ЧИНГИС ХААН - БЭЭЖИН MGL-227 22:45 01:00 22:55 01:10 2019.05.01 - 2019.10.06
БЭЭЖИН - ЧИНГИС ХААН MGL-228 02:00 04:30 02:00 04:30
ЧИНГИС ХААН - ХОНГКОНГ MGL-2971 11:20 15:45 2019.04.06 - 2019.10.26
ХОНГКОНГ - ЧИНГИС ХААН MGL-2972 16:45 21:20
ЧИНГИС ХААН - ХОНГКОНГ MGL-297 12:50 17:20 2019.04.03 - 2019.10.23
ХОНГКОНГ - ЧИНГИС ХААН MGL-298 18:20 23:00
ЧИНГИС ХААН - МОСКВА MGL-131 07:30 09:10 07:30 09:10 2019.07.02 - 2019.08.30
МОСКВА - ЧИНГИС ХААН MGL-132 20:35 07:50 20:35 07:50
ЧИНГИС ХААН - ТОКИО MGL-503 13:35 19:30 13:35 19:30 13:35 19:30 2019.07.01 - 2019.08.31
ТОКИО - ЧИНГИС ХААН MGL-504 20:30 01:05 20:30 01:05 20:30 01:05
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 00:25 20:15 20:15 00:25 20:15 00:25 2019.06.01 - 2019.09.29
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15 01:35 04:15 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 18:50 22:50 18:50 22:50 2019.10.02 - 2019.10.26
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 23:50 02:30 23:50 02:30
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-307 20:15 20:15 00:25 20:15 00:25 20:15 00:25 00:25 2019.07.01 - 2019.08.30
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-308 01:35 04:15 01:35 04:15 01:35 04:15 01:35 04:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-309 20:30 00:40 2019.07.27 - 2019.08.18
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-310 01:40 04:25
ЧИНГИС ХААН - Бусан MGL-311 11:10 15:45 2019.08.17 - 2019.08.31
Бусан - ЧИНГИС ХААН MGL-312 16:45 19:50
ЧИНГИС ХААН - ХОНГКОНГ EZA-231 07:50 12:05 05:10 09:35 04:20 08:35 2019.06.03 - 2019.10.24
ХОНГКОНГ - ЧИНГИС ХААН EZA-232 13:05 17:35 11:05 15:35 09:35 14:05
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MNG-95 09:25 10:30 09:25 10:30 08:20 09:20 2019.03.31 - 2019.10.26
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MNG-96 11:00 12:10 11:00 12:10 09:50 10:55
ЧИНГИС ХААН - ЭРХҮҮ MNG-101 06:30 07:25 05:55 07:00 06:30 07:25 2019.03.31 - 2019.10.26
ЭРХҮҮ - ЧИНГИС ХААН MNG-102 08:25 09:25 08:00 09:10 08:25 09:25
ЧИНГИС ХААН - ЭРХҮҮ MNG-101 06:10 07:10 2019.05.05 - 2019.10.26
ЭРХҮҮ - ЧИНГИС ХААН MNG-102 08:15 09:20
ЧИНГИС ХААН - ХӨХ ХОТ MNG-801 14:00 15:50 14:10 15:50 14:00 15:50 2019.03.31 - 2019.10.26
ХӨХ ХОТ - ЧИНГИС ХААН MNG-802 16:50 18:35 16:50 18:35 16:50 18:35
ЧИНГИС ХААН - ХӨХ ХОТ MNG-801 14:00 15:50 2019.05.05 - 2019.10.26
ХӨХ ХОТ - ЧИНГИС ХААН MNG-802 16:50 18:35
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MNG-97 05:50 07:00 2019.07.14 - 2019.09.15
ӨЛГИЙ - ЧИНГИС ХААН MNG-98 07:30 10:35
ЧИНГИС ХААН - ХОВД MNG-83 12:30 13:20 12:40 13:30 12:30 13:30 2019.07.09 - 2019.10.26
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MNG-84 13:50 16:35 14:00 16:35 14:00 16:35
ЧИНГИС ХААН - МӨРӨН MNG-87 10:30 11:35 10:30 11:35 2019.07.08 - 2019.08.26
МӨРӨН - ЧИНГИС ХААН MNG-88 12:05 13:10 12:05 13:20
ЧИНГИС ХААН - МӨРӨН MNG-87 09:15 10:20 09:30 10:30 09:30 10:30 2019.07.09 - 2019.08.31
МӨРӨН - ЧИНГИС ХААН MNG-88 10:50 12:00 11:00 12:10 11:00 12:10
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MNG-97 05:50 07:00 08:30 09:30 05:50 07:00 2019.08.14 - 2019.10.25
ӨЛГИЙ - ЧИНГИС ХААН MNG-98 07:30 10:35 10:00 13:10 07:30 10:35
ЧИНГИС ХААН - УЛААНГОМ MNG-89 11:05 11:55 13:40 14:30 11:15 12:05 2019.08.14 - 2019.10.25
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MNG-90 12:25 15:15 15:00 17:50 12:35 15:25
ЧИНГИС ХААН - АЛТАЙ MNG-61 05:00 06:20 06:00 07:20 2019.08.14 - 2019.10.26
АЛТАЙ - ЧИНГИС ХААН MNG-62 06:50 08:10 07:50 09:10
ЧИНГИС ХААН - ТЯНЖИН MNG-807 22:30 01:10 22:30 01:10 22:30 01:10 2019.09.02 - 2019.10.26
ТЯНЖИН - ЧИНГИС ХААН MNG-808 02:30 05:20 02:30 05:30 02:30 05:20
ЧИНГИС ХААН - УЛААН-ҮД MML-727 13:10 14:40 13:10 14:40 2019.03.31 - 2019.08.30
УЛААН-ҮД - Манжуур MML-727 15:40 17:50 15:40 17:50
Манжуур - УЛААН-ҮД MML-728 18:50 21:00 18:50 21:00
УЛААН-ҮД - ЧИНГИС ХААН MML-728 22:00 23:20 22:00 23:20
ЧИНГИС ХААН - ХОВД MML-121 14:40 16:10 14:40 16:10 06:30 08:40 2019.06.17 - 2019.10.26
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MML-122 16:40 20:30 16:40 20:30 09:10 13:00
ЧИНГИС ХААН - УЛААНГОМ MML181 14:20 16:20 14:20 16:20 14:20 16:20 14:20 16:20 14:20 16:20 14:20 16:20 2019.06.17 - 2019.09.07
УЛААНГОМ - ӨЛГИЙ MML181 16:40 17:20 16:40 17:20 16:40 17:20 16:40 17:20 16:40 17:20 16:40 17:20
ӨЛГИЙ - УЛААНГОМ MML182 17:40 18:20 17:40 18:20 17:40 18:20 17:40 18:20 17:40 18:20 17:40 18:20
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MML182 18:50 22:40 18:50 22:40 18:50 22:40 18:50 22:30 18:50 22:40 18:50 22:40
ЧИНГИС ХААН - МӨРӨН MML-131 10:25 11:50 10:25 11:50 10:25 11:50 10:25 11:50 10:25 11:50 10:25 11:50 10:25 11:50 2019.06.17 - 2019.10.26
МӨРӨН - ЧИНГИС ХААН MML-132 12:20 13:50 12:20 13:50 12:20 13:50 12:20 13:50 12:20 13:50 12:20 13:50 12:20 13:50
ЧИНГИС ХААН - ДАЛАНЗАДГАД MML-111 06:20 07:50 06:20 07:50 06:20 07:50 06:20 07:50 06:20 07:50 06:20 07:50 06:20 07:50 2019.03.31 - 2019.10.26
ДАЛАНЗАДГАД - ЧИНГИС ХААН MML-112 08:20 09:50 08:20 09:50 08:20 09:50 08:20 09:50 08:20 09:50 08:20 09:50 08:20 09:50
ЧИНГИС ХААН - ОВООТ MML-231 05:55 07:40 05:55 07:40 2019.03.31 - 2019.10.26
ОВООТ - ЧИНГИС ХААН MML-232 08:10 09:55 08:10 09:55
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MML-211 08:10 09:40 07:20 08:50 07:20 08:50 2019.03.31 - 2019.10.26
ХАН БУМБАТ - ДАЛАНЗАДГАД MML-211 10:10 10:40 09:20 09:50 09:20 09:50
ДАЛАНЗАДГАД - ХАН БУМБАТ MML-212 11:10 11:40 10:20 10:50 10:20 10:50
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MML-212 12:10 13:40 11:20 12:50 11:20 12:50
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MML-213 20:00 21:30 2019.03.31 - 2019.10.26
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MML-214 22:00 23:30
ЧИНГИС ХААН - УЛААНГОМ MML-181 10:20 12:20 10:20 12:20 10:20 12:20 10:20 12:20 10:20 12:20 10:20 12:20 2019.09.09 - 2019.10.26
УЛААНГОМ - ӨЛГИЙ MML-181 12:40 13:20 12:40 13:20 12:40 13:20 12:40 13:20 12:40 13:20 12:40 13:20
ӨЛГИЙ - УЛААНГОМ MML182 13:40 14:20 13:40 14:20 13:40 14:20 13:40 14:20 13:40 14:20 13:40 14:20
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MML182 14:50 18:40 14:50 18:40 14:50 18:40 14:50 18:40 14:50 18:40 14:50 18:40
ЧИНГИС ХААН - ХАЙЛААР MML-851 10:10 12:50 10:10 12:50 2019.06.21 - 2019.10.26
ХАЙЛААР - ЧИНГИС ХААН MML-852 13:50 16:10 13:50 16:10
ЧИНГИС ХААН - УЛААН-ҮД MML-727 19:30 20:50 19:30 20:50 2019.09.01 - 2019.10.24
УЛААН-ҮД - ЧИНГИС ХААН MML-728 21:40 23:00 21:40 23:00
ЧИНГИС ХААН - Манжуур MML-881 13:10 15:50 13:10 15:50 2019.09.01 - 2019.10.24
Манжуур - ЧИНГИС ХААН MML-882 16:40 19:00 16:40 19:00
МОСКВА - ЧИНГИС ХААН AFL-330 18:35 05:40 18:35 05:40 18:35 05:40 18:35 05:40 18:35 05:40 18:35 05:40 18:35 05:40 2019.06.02 - 2019.10.01
ЧИНГИС ХААН - МОСКВА AFL-331 07:05 08:40 07:05 08:40 07:05 08:40 07:05 08:40 07:05 08:40 07:05 08:40 07:05 08:40
МОСКВА - ЧИНГИС ХААН AFL-330 06:00 19:00 06:00 19:00 19:00 06:00 19:00 06:00 2019.03.31 - 2019.06.01
ЧИНГИС ХААН - МОСКВА AFL-331 07:05 08:45 07:05 08:45 07:05 08:45 07:05 08:45
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН KAL-867 19:05 21:45 19:05 21:45 19:05 21:45 19:05 21:45 19:05 21:45 19:05 21:45 2019.03.31 - 2019.10.26
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ KAL-868 23:15 03:25 03:25 23:15 23:15 03:25 23:15 03:25 23:15 03:25 23:15 03:25
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН KAL-867 19:05 21:45 2019.06.04 - 2019.09.24
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ KAL-868 23:15 03:25
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН KAL-8867 21:20 23:55 22:35 01:10 2019.07.03 - 2019.08.31
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ KAL-8868 01:25 05:35 02:40 06:50
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН KAL-8869 01:10 22:35 2019.07.07 - 2019.08.26
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ KAL-8870 02:15 06:25
БЭЭЖИН - ЧИНГИС ХААН CCA-901 08:35 10:50 08:35 10:50 08:35 10:50 08:35 10:50 08:35 10:50 08:35 10:50 08:35 10:50 2019.03.31 - 2019.10.26
ЧИНГИС ХААН - БЭЭЖИН CCA-902 11:50 13:55 11:50 13:55 11:50 13:55 11:50 13:55 11:50 13:55 11:50 13:55 11:50 13:55
БЭЭЖИН - ЧИНГИС ХААН CCA-955 14:55 17:10 15:15 17:30 14:55 17:10 15:15 17:30 15:15 17:30 14:55 17:10 15:15 17:30 2019.06.15 - 2019.09.15
ЧИНГИС ХААН - БЭЭЖИН CCA-956 18:30 20:45 18:30 20:45 18:30 20:45 18:30 20:45 18:30 20:45 18:30 20:45 18:30 20:45
ХӨХ ХОТ - ЧИНГИС ХААН CCA-753 09:30 11:25 09:30 11:20 2019.07.28 - 2019.10.24
ЧИНГИС ХААН - ХӨХ ХОТ CCA-754 12:30 14:20 12:30 14:20
ИСТАНБУЛ - БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/ TK-342 19:10 03:15 19:10 03:15 19:10 03:15 2019.04.01 - 2019.10.26
БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/ - ЧИНГИС ХААН TK-342 04:15 10:00 04:15 10:00 04:15 10:00
ЧИНГИС ХААН - БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/ TK-343 11:00 13:25 11:00 13:25 11:00 13:25
БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/ - ИСТАНБУЛ TK-343 14:25 17:25 14:25 17:25 14:25 17:25
Бусан - ЧИНГИС ХААН PUS-411 08:35 11:40 08:35 11:40 08:35 11:30 2019.03.31 - 2019.10.26
ЧИНГИС ХААН - Бусан PUS-412 13:00 17:35 13:00 17:35 13:00 17:00
Бусан - ЧИНГИС ХААН PUS-4113 07:30 11:40 2019.05.29 - 2019.09.25
ЧИНГИС ХААН - Бусан PUS-4123 13:00 18:35
ТЯНЖИН - ЧИНГИС ХААН GCR-7935 16:30 18:50 16:40 19:00 16:30 18:50 2019.07.31 - 2019.10.25
ЧИНГИС ХААН - ТЯНЖИН GCR-7936 19:50 22:05 20:00 22:15 19:50 22:05
АСТАНА - ЧИНГИС ХААН VSV-815 04:30 23:40 05:00 23:10 2019.06.04 - 2019.10.26
ЧИНГИС ХААН - АСТАНА VSV-816 05:30 07:00 06:00 07:30
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН AAR-567 21:05 23:50 21:05 23:50 20:45 23:25 2019.07.18 - 2019.10.26
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ AAR-568 01:20 05:30 01:20 05:30 00:50 05:00
ЭРХҮҮ - ЧИНГИС ХААН AGU-909 19:00 20:00 19:00 20:00 2019.07.02 - 2019.10.27
ЧИНГИС ХААН - ЭРХҮҮ AGU-910 21:00 22:00 21:00 22:00
ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -1: ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС АГААРЫН ХӨЛГИЙН БҮХЭЭГТ ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ШИНГЭН ЗҮЙЛС АВЧ ЯВАХЫГ ХЯЗГААРЛАЖ БАЙГАА УЧРААС ЗОРЧИГЧ ТА ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ТУС БҮРИЙН САВЛАГАА НЬ 100 МИЛЛИТРЭЭС ИХГҮЙГЭЭР САВЛАСАН НИЙТ 1 ЛИТР ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙГ АВЧ ЯВЖ БОЛОХ БӨГӨӨД ИЛҮҮ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД ТЭЭШИНДЭЭ ӨГЧ ТЭЭВЭРЛҮҮЛЭХИЙГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.

Олсон, гээсэн

Нисэх буудал болон агаарын хөлөгт олсон, гээсэн зүйлийг бүртгүүлэх.

Цагдаа

Цагдаагийн хэлтэс
Утас: +976-98220762, 99328102, 91328102, 89428102

Эмнэлэг

Нисэх буудлын эмнэлгийн хэсэг
Утас: +976-11-283033

Нисэх буудлын үйлчилгээ

Ачаа хадгалуулах

Нисэх буудлын 126 тоот өрөөнд хадгалалтанд авна.

Дэлгэрэнгүй

Транзит заал

Олон улсын зорчигч та тав тухтай орчинд түр амран нислэгээ үргэлжүүлнэ үү

Дэлгэрэнгүй

Бизнес танхим

Зорчигч та Хил, Гааль, Аюулгүйн үзлэг, Ачаа тээшний хүргэлт үйлчилгээг нэг дороос авах бүрэн боломжтой.

Дэлгэрэнгүй

Татваргүй бараа

Хилийн цаана байрлах татваргүй барааны дэлгүүр нь Олон улсын нислэгийн хуваариар ажиллана.

Дэлгэрэнгүй

Улаанбаатар такси

“Улаанбаатар” такси үйлчилгээг бид танд санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй

1900-1980

Нисэх буудлын нэгдүгээр давхарт байрлаж байна.
CALL CENTER

Дэлгэрэнгүй

Зочны танхим

Орон нутгийн хүндэт зочны танхим

Дэлгэрэнгүй

Санал,Гомдол,Талархал

Хүлээн авах утас: +976 11 283200, +976 11 1900-1980

Нисэх буудлын мэдээлэл

1-р давхар

ОУ болон ОН-ын зорчигч угтан авах танхим

Дэлгэрэнгүй

2-р давхар

ОУ болон ОН-ын зорчигч үдэн гаргах танхим

Дэлгэрэнгүй

3-р давхар

ОУ-ын транзит танхим, татваргүй барааны дэлгүүр

Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга видео

Хүндэт зочны танхим (VIP)

Тус танхим нь 80-100 зочин нэг дор хүлээн авч үйлчлэх боломжтой бөгөөд зорчигч Хил, Гааль, Аюулгүйн үзлэг, Ачаа тээшний хүргэлт үйлчилгээг нэг дороос авах бүрэн боломжтой.
Захиалга авах утас: +976-70049911
Онлайн захиалга
Орон нутгийн нислэгээр зорчиж буй дипломат зорчигчдод захиалгаар болон энгийн зорчигчдод төлбөртэй үйлчилгээг үзүүлнэ.
Утас: 976-11-70049819, 98220671

Төрийн ёслолын алба болон Төрийн дипломат ёслолын газраас 24 цагийн өмнө ирүүлсэн тусгай захиалгын дагуу үйлчилгээг үзүүлдэг.
Утас: 976-11-283068, 98220672

Транзит танхим байрлах бизнес танхим удахгүй ашиглалтанд орно.