2018-2019 оны өвлийн тогтмол нислэгийн цагийн хуваарь

НИСЭХ БУУДАЛ:        ОГНОО:      

Нислэгийн чиглэл Аялалын
дугаар
Агаарын
тээвэрлэгч
Даваа
Мягмар
Лхагва
Пүрэв
Баасан
Бямба
Ням
Хүчинтэй
хугацаа
Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух Нисэх Буух
ЧИНГИС ХААН - МОСКВА MGL-135 07:55 09:45 07:55 09:45 2018.10.28 - 2019.03.28
МОСКВА - БЕРЛИН MGL-135 11:00 11:50 10:45 11:35
БЕРЛИН - МОСКВА MGL-136 14:00 18:45 13:15 18:00
МОСКВА - ЧИНГИС ХААН MGL-136 06:15 19:55 07:10 19:00
ЧИНГИС ХААН - БЭЭЖИН MGL-223 08:15 10:30 17:15 19:30 08:15 10:30 07:30 09:45 17:15 19:30 08:15 10:30 17:15 19:30 2018.10.28 - 2019.03.30
БЭЭЖИН - ЧИНГИС ХААН MGL-224 11:30 14:00 20:30 23:00 11:30 14:00 10:50 13:20 20:30 23:00 11:30 14:00 20:30 23:00
ЧИНГИС ХААН - ХОНГКОНГ MGL-297 07:50 12:25 07:50 12:25 07:50 12:25 07:50 12:25 2018.10.28 - 2019.03.29
ХОНГКОНГ - ЧИНГИС ХААН MGL-298 13:25 18:05 13:25 18:05 13:25 18:05 13:25 18:05
ЧИНГИС ХААН - ХОНГКОНГ MGL-2971 10:05 14:35 2018.10.29 - 2019.03.25
ХОНГКОНГ - ЧИНГИС ХААН MGL-2972 15:35 20:15
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-301 07:45 12:05 07:45 12:05 07:45 12:05 07:45 12:05 07:45 12:05 2018.10.28 - 2019.03.30
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-302 13:20 16:05 13:20 16:05 13:20 16:05 13:20 16:05 13:20 16:05
ЧИНГИС ХААН - Бусан MGL-311 07:35 12:00 12:10 16:30 2018.10.28 - 2019.03.28
Бусан - ЧИНГИС ХААН MGL-312 13:00 16:10 17:30 20:40
ЧИНГИС ХААН - ТОКИО MGL-501 08:55 14:30 08:55 14:30 08:55 14:30 08:55 14:30 08:55 14:30 2018.10.28 - 2019.03.30
ТОКИО - ЧИНГИС ХААН MGL-502 15:30 20:25 15:30 20:25 15:30 20:25 15:30 20:25 15:30 20:25
ЧИНГИС ХААН - Бангкок MGL-701 16:35 21:55 16:35 21:55 2018.10.31 - 2019.03.31
Бангкок - ЧИНГИС ХААН MGL-702 22:55 06:05 22:55 06:05
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ MGL-301 07:40 12:00 2018.11.07 - 2019.03.30
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН MGL-302 13:20 16:05
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MNG-97 15:05 16:00 15:05 16:00 07:10 08:00 2018.10.28 - 2019.03.30
ӨЛГИЙ - ЧИНГИС ХААН MNG-98 16:30 19:20 16:30 19:20 08:30 11:25
ЧИНГИС ХААН - ХОВД MNG-83 16:00 16:40 16:00 16:40 11:50 12:30 2018.10.28 - 2019.01.31
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MNG-84 17:10 19:50 17:10 19:50 13:00 15:40
ЧИНГИС ХААН - УЛААНГОМ MNG-89 17:05 17:50 20:00 20:40 12:00 12:40 2018.10.28 - 2019.03.30
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MNG-90 18:20 21:00 21:10 23:50 13:10 16:00
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MNG-95 09:30 10:30 09:30 10:30 07:45 08:40 08:25 09:20 2018.10.28 - 2019.03.30
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MNG-96 11:00 12:00 11:00 12:00 09:10 10:10 09:50 10:50
ЧИНГИС ХААН - ХӨХ ХОТ MNG-801 10:30 12:00 12:30 14:00 10:30 12:00 2018.10.28 - 2019.03.30
ХӨХ ХОТ - ЧИНГИС ХААН MNG-802 13:00 14:40 15:00 16:40 13:00 14:40
ЧИНГИС ХААН - ЭРХҮҮ MNG-101 06:20 07:20 05:45 06:45 06:20 07:20 2018.10.28 - 2019.03.30
ЭРХҮҮ - ЧИНГИС ХААН MNG-102 08:20 09:20 07:50 08:50 08:20 09:20
ЧИНГИС ХААН - АЛТАЙ MNG-61 12:30 13:50 12:30 13:50 2018.10.28 - 2019.03.30
АЛТАЙ - ЧИНГИС ХААН MNG-62 14:20 15:35 14:20 15:35
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MNG-95A 11:30 12:30 2019.02.01 - 2019.03.30
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MNG-96A 13:00 14:10
ЧИНГИС ХААН - ХОВД MNG-83 16:00 16:40 16:00 16:40 14:35 15:20 2019.02.01 - 2019.03.30
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MNG-84 17:10 19:50 17:10 19:50 15:50 18:40
ЧИНГИС ХААН - ЧОЙБАЛСАН MML141 18:00 19:40 13:00 14:40 2018.10.28 - 2018.11.14
ЧОЙБАЛСАН - ЧИНГИС ХААН MML142 20:00 21:30 15:00 16:30
ЧИНГИС ХААН - АЛТАЙ MML191 07:55 09:50 07:55 09:50 07:55 09:50 2018.10.28 - 2019.03.30
АЛТАЙ - ДОНОЙ MML191 10:10 10:40 10:10 10:40 10:10 10:40
ДОНОЙ - ЧИНГИС ХААН MML192 11:10 12:35 11:10 12:35 11:10 12:35
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MML181 05:50 08:20 05:50 08:20 05:50 08:20 05:50 08:20 05:50 08:20 05:50 08:20 05:50 08:20 2018.10.28 - 2018.11.12
ӨЛГИЙ - ХОВД MML181 08:40 09:30 08:40 09:30 08:40 09:30 08:40 09:30 08:40 09:30 08:40 09:30 08:40 09:30
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MML182 10:10 13:50 10:10 13:50 10:10 13:50 10:10 13:50 10:10 13:50 10:10 13:50 10:10 13:50
ЧИНГИС ХААН - УЛААНГОМ MML161 11:40 13:40 14:10 16:10 14:20 16:20 06:30 08:30 2018.10.28 - 2018.11.14
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MML162 14:00 17:40 16:30 20:00 16:40 20:05 09:00 12:40
ЧИНГИС ХААН - МӨРӨН MML161 14:10 15:30 07:00 08:30 2018.10.28 - 2018.11.14
МӨРӨН - УЛААНГОМ MML161 15:50 16:40 08:50 09:40
УЛААНГОМ - МӨРӨН MML162 17:00 19:40 10:00 12:40
МӨРӨН - ЧИНГИС ХААН MML162 20:00 21:20 13:00 14:20
ЧИНГИС ХААН - ОВООТ MML-231 07:40 09:20 07:40 09:20 07:40 09:20 2018.10.28 - 2018.11.12
ОВООТ - ЧИНГИС ХААН MML-232 09:50 11:20 09:50 11:20 09:50 11:20
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MML-211 08:10 09:40 08:10 09:40 07:25 08:50 2018.10.28 - 2018.11.12
ХАН БУМБАТ - ДАЛАНЗАДГАД MML-211 10:10 10:40 10:10 10:40 09:20 09:50
ДАЛАНЗАДГАД - ХАН БУМБАТ MML-212 11:10 11:40 11:10 11:40 10:20 10:50
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MML-212 12:10 13:40 12:10 13:40 11:20 12:55
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MML-213 20:00 21:30 2018.10.28 - 2019.03.30
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MML-214 22:00 23:30
ЧИНГИС ХААН - Манжуур MML881 15:10 17:30 15:10 17:30 15:10 17:30 2018.10.28 - 2019.03.30
Манжуур - ЧИНГИС ХААН MML882 18:20 20:50 18:20 20:50 18:20 20:50
ЧИНГИС ХААН - УЛААН-ҮҮД MML-727 09:40 11:10 09:40 11:10 2018.10.28 - 2019.03.30
УЛААН-ҮҮД - Манжуур MML-727 12:00 14:30 12:00 14:30
Манжуур - УЛААН-ҮҮД MML-728 15:20 17:50 15:20 17:50
УЛААН-ҮҮД - ЧИНГИС ХААН MML-728 18:40 20:10 18:40 20:10
ЧИНГИС ХААН - ХАЙЛААР MML-851 15:10 17:30 15:10 17:30 2018.10.28 - 2019.03.30
ХАЙЛААР - ЧИНГИС ХААН MML-852 18:20 20:50 18:20 20:50
ЧИНГИС ХААН - ЧОЙБАЛСАН MML141 18:10 19:40 15:40 17:10 2018.11.15 - 2019.01.27
ЧОЙБАЛСАН - ЧИНГИС ХААН MML142 20:00 21:30 17:40 19:10
ЧИНГИС ХААН - ЧОЙБАЛСАН MML141 18:10 19:40 14:50 16:30 2019.01.28 - 2019.03.30
ЧОЙБАЛСАН - ЧИНГИС ХААН MML142 20:00 21:30 17:00 18:30
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MML181 06:30 09:00 06:30 09:00 06:30 09:00 13:10 15:40 06:30 09:00 06:30 09:00 2018.11.13 - 2019.01.27
ӨЛГИЙ - ХОВД MML181 09:20 10:10 09:20 10:10 09:20 10:10 16:00 16:50 09:20 10:10 09:20 10:10
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MML182 10:50 14:20 10:50 14:20 10:50 14:20 17:30 21:10 10:50 14:20 10:50 14:25
ЧИНГИС ХААН - ӨЛГИЙ MML181 06:50 09:00 06:50 09:00 06:50 09:00 06:50 09:00 2019.01.28 - 2019.03.30
ӨЛГИЙ - ХОВД MML181 09:20 10:00 09:20 10:00 09:20 10:00 09:20 10:00
ХОВД - ЧИНГИС ХААН MML182 10:30 14:20 10:30 14:20 10:30 14:20 10:30 14:25
ЧИНГИС ХААН - УЛААНГОМ MML161 11:40 13:40 14:10 16:00 09:00 11:00 2018.11.15 - 2018.12.22
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MML162 14:00 17:40 16:20 19:50 11:30 15:15
ЧИНГИС ХААН - УЛААНГОМ MML161 11:40 13:40 14:10 16:00 11:45 13:40 2018.12.23 - 2019.01.28
УЛААНГОМ - ЧИНГИС ХААН MML162 14:00 17:40 16:20 19:50 14:10 17:50
ЧИНГИС ХААН - МӨРӨН MML161 14:10 15:30 08:30 10:00 2018.11.15 - 2018.12.22
МӨРӨН - УЛААНГОМ MML161 15:50 16:40 10:20 11:10
УЛААНГОМ - МӨРӨН MML162 17:00 19:40 11:30 14:10
МӨРӨН - ЧИНГИС ХААН MML162 20:00 21:20 14:30 15:55
ЧИНГИС ХААН - МӨРӨН MML161 14:10 15:30 07:00 08:30 2018.12.23 - 2019.03.30
МӨРӨН - УЛААНГОМ MML161 15:50 16:40 08:50 09:40
УЛААНГОМ - МӨРӨН MML162 17:00 19:40 10:00 12:40
МӨРӨН - ЧИНГИС ХААН MML162 20:00 21:20 13:00 14:20
ЧИНГИС ХААН - ХАН БУМБАТ MML-211 08:10 09:40 08:10 09:40 07:20 08:50 07:25 08:50 2018.11.13 - 2019.03.30
ХАН БУМБАТ - ДАЛАНЗАДГАД MML-211 10:10 10:40 10:10 10:40 09:20 09:50 09:20 09:50
ДАЛАНЗАДГАД - ХАН БУМБАТ MML-212 11:10 11:40 11:10 11:40 10:20 10:50 10:20 10:50
ХАН БУМБАТ - ЧИНГИС ХААН MML-212 12:10 13:40 12:10 13:40 11:20 12:50 11:20 12:55
ЧИНГИС ХААН - ОВООТ MML-231 07:40 09:20 07:40 09:20 2018.11.13 - 2019.03.30
ОВООТ - ЧИНГИС ХААН MML-232 09:50 11:20 09:50 11:20
МОСКВА - ЧИНГИС ХААН AFL-330 07:15 20:05 07:15 20:05 07:15 20:05 2018.10.28 - 2019.03.30
ЧИНГИС ХААН - МОСКВА AFL-331 08:20 10:10 08:20 10:10 08:20 10:10
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН KAL-867 13:00 15:50 13:00 15:50 13:00 15:50 13:00 15:50 13:00 15:50 13:00 15:50 2018.10.29 - 2019.02.28
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ KAL-868 17:10 21:20 17:10 21:20 17:10 21:20 17:10 21:20 17:10 21:20 17:10 21:20
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН KAL-867 19:15 21:55 19:15 21:55 19:15 21:55 19:15 21:55 19:15 21:55 19:15 21:55 2019.03.01 - 2019.03.30
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ KAL-868 23:15 03:25 03:25 23:15 23:15 03:25 23:15 03:25 23:15 03:25 23:15 03:25
СӨҮЛ - ЧИНГИС ХААН KAL-867 13:00 15:50 2018.10.28 - 2018.10.28
ЧИНГИС ХААН - СӨҮЛ KAL-8868 17:10 21:20
БЭЭЖИН - ЧИНГИС ХААН CCA-901 11:55 14:30 11:55 14:30 11:55 14:30 11:55 14:30 11:55 14:30 11:55 14:30 11:55 14:30 2018.10.28 - 2019.03.30
ЧИНГИС ХААН - БЭЭЖИН CCA-902 15:30 17:35 15:30 17:35 15:30 17:35 15:30 17:35 15:30 17:35 15:30 17:35 15:30 17:35
ИСТАНБУЛ - БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/ TK-342 14:00 22:10 14:00 22:10 14:00 22:10 2018.10.29 - 2019.03.30
БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/ - ЧИНГИС ХААН TK-342 23:05 05:00 23:05 05:00 23:05 05:00
ЧИНГИС ХААН - БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/ TK-343 06:00 08:25 06:00 08:25 06:00 08:25
БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/ - ИСТАНБУЛ TK-343 09:20 12:25 09:20 12:25 09:20 12:25
Бусан - ЧИНГИС ХААН PUS-411 11:00 14:00 08:30 11:40 2018.10.30 - 2019.03.29
ЧИНГИС ХААН - Бусан PUS-412 15:00 19:30 12:50 18:05
Екатеринбург - ЧИНГИС ХААН TUP-6481 06:25 13:45 06:25 13:45 2018.10.28 - 2019.03.30
ЧИНГИС ХААН - Ордос TUP-6481 15:40 17:40 15:40 17:40
Ордос - ЧИНГИС ХААН TUP-6482 21:00 23:00 21:00 23:00
ЧИНГИС ХААН - Екатеринбург TUP-6482 01:00 02:45 01:00 02:45
АСТАНА - ЧИНГИС ХААН VSV-815 23:40 05:05 23:40 05:05 2018.02.01 - 2019.03.30
ЧИНГИС ХААН - АСТАНА VSV-816 06:05 07:30 06:05 07:30
ЭРХҮҮ - ЧИНГИС ХААН AGU-909 23:05 00:05 23:05 00:05 2018.10.30 - 2019.03.30
ЧИНГИС ХААН - ЭРХҮҮ AGU-910 01:05 02:05 01:05 02:05
ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -1: ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС АГААРЫН ХӨЛГИЙН БҮХЭЭГТ ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ШИНГЭН ЗҮЙЛС АВЧ ЯВАХЫГ ХЯЗГААРЛАЖ БАЙГАА УЧРААС ЗОРЧИГЧ ТА ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ТУС БҮРИЙН САВЛАГАА НЬ 100 МИЛЛИТРЭЭС ИХГҮЙГЭЭР САВЛАСАН НИЙТ 1 ЛИТР ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙГ АВЧ ЯВЖ БОЛОХ БӨГӨӨД ИЛҮҮ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД ТЭЭШИНДЭЭ ӨГЧ ТЭЭВЭРЛҮҮЛЭХИЙГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.

Олсон, гээсэн

Нисэх буудал болон агаарын хөлөгт олсон, гээсэн зүйлийг бүртгүүлэх.

Цагдаа

Цагдаагийн хэлтэс
Утас: +976-98220762, 99328102, 91328102, 89428102

Эмнэлэг

Нисэх буудлын эмнэлгийн хэсэг
Утас: +976-11-283033

Нисэх буудлын үйлчилгээ

Ачаа хадгалуулах

Нисэх буудлын 126 тоот өрөөнд хадгалалтанд авна.
Утас: 976-11-283054

Дэлгэрэнгүй

Транзит заал

Олон улсын зорчигч та тав тухтай орчинд түр амран нислэгээ үргэлжүүлнэ үү

Дэлгэрэнгүй

Бизнес танхим

Зорчигч та Хил, Гааль, Аюулгүйн үзлэг, Ачаа тээшний хүргэлт үйлчилгээг нэг дороос авах бүрэн боломжтой.

Дэлгэрэнгүй

Банкний үйлчилгээ

Голомт банк
Утас:+976-11-283205, 285534
Худалдаа хөгжлийн банк
Утас: +976-70049714 Дэлгэрэнгүй

Утасны оператор

Мобиком ХХК
Утас:+976-75759944-3220

Дэлгэрэнгүй

Татваргүй бараа

Хилийн цаана байрлах татваргүй барааны дэлгүүр нь Олон улсын нислэгийн хуваариар ажиллана.

Дэлгэрэнгүй

Улаанбаатар такси

“Улаанбаатар” такси үйлчилгээг бид танд санал болгож байна.
Утас: 1900-1991

Дэлгэрэнгүй

TOM N TOMS

Нисэх буудлын нэгдүгээр давхарт байрлаж байна.
Утас: +976-99117569

Дэлгэрэнгүй

1900-1980

Нисэх буудлын нэгдүгээр давхарт байрлаж байна.
CALL CENTER

Дэлгэрэнгүй

Зочны танхим

Орон нутгийн хүндэт зочны танхим

Дэлгэрэнгүй

Нисэх буудлын мэдээлэл

1-р давхар

ОУ болон ОН-ын зорчигч угтан авах танхим

Дэлгэрэнгүй

2-р давхар

ОУ болон ОН-ын зорчигч үдэн гаргах танхим

Дэлгэрэнгүй

3-р давхар

ОУ-ын транзит танхим, татваргүй барааны дэлгүүр

Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга видео

Хүндэт зочны танхим (VIP)

Тус танхим нь 80-100 зочин нэг дор хүлээн авч үйлчлэх боломжтой бөгөөд зорчигч Хил, Гааль, Аюулгүйн үзлэг, Ачаа тээшний хүргэлт үйлчилгээг нэг дороос авах бүрэн боломжтой.
Захиалга авах утас: +976-70049911
Онлайн захиалга
Орон нутгийн нислэгээр зорчиж буй дипломат зорчигчдод захиалгаар болон энгийн зорчигчдод төлбөртэй үйлчилгээг үзүүлнэ.
Утас: 976-11-70049819, 98220671

Төрийн ёслолын алба болон Төрийн дипломат ёслолын газраас 24 цагийн өмнө ирүүлсэн тусгай захиалгын дагуу үйлчилгээг үзүүлдэг.
Утас: 976-11-283068, 98220672

Транзит танхим байрлах бизнес танхим удахгүй ашиглалтанд орно.